Odborně metodický den Šindelová krytina na historických objektech

Srdečně zveme všechny zájemce na odborně metodický den na téma "Šindelová krytina na historických objektech - tradice, řemeslné zpracování, materiál a povrchová úprava".

Termín: pátek 11. října 2019
Místo konání: Studijní centrum Český Krumlov na I. zámeckém nádvoří
Začátek: v 9.30 hodin

Součástí bude i metodická ukázka přípravy barvy a jejího nanášení na šindelovou krytinu v Zámecké zahradě u vyhlídky Paraplíčko.

Anotace:

Šindelová střešní krytina byla – díky své snadné dostupnosti v horských a podhorských oblastech – jednou z nejrozšířenějších střešních krytin a po dlouhou dobu zásadně ovlivňovala podobu urbanizované krajiny měst i venkovských sídel. Od konce 19. století byla velmi rychle vytlačována prudce se rozvíjející strojní výrobou pálených a cementových tašek. V Českém Krumlově, v souvislosti s jeho podhorskou polohou i se stagnací historického centra, zůstávala šindelová krytina poměrně běžně zastoupena až do poloviny 20. století. Četností jejího výskytu je v rámci České republiky toto město výjimečné i dnes. Řadě umělců a fotografů v minulosti učaroval malebný obraz členitých dřevěných střech. Přestože je dnes nacházíme v mnohem skromnějším počtu, výrazně přispívají k výjimečné atmosféře historického města. Snaha o uchování šindelové krytiny jako tradičního materiálu má v památkové péči dlouhou tradici, záměrem našeho workshopu je toto úsilí podpořit a vést debatu nad vhodným řemeslným a materiálovým zpracováním tak, aby byla zajištěna co nejdelší životnost střech i jejich místně charakteristický vzhled.

Program:

I. teoretická část - Studijní centrum, SHZ Český Krumlov, I. zámecké nádvoří
9.30–10.00 Prezence účastníků  
10.00–10.10 Zahájení workshopu  
10.10–10.40 Nový trend v užití dřevěných šindelů na historických objektech David Javorský
10.40–11.10 Fenomén šindelových střech v Českém Krumlově Jiří Bloch
11.10–11.40 Tradice použití šindelové krytiny na Českokrumlovsku v obrazech i písemných dokladech Daniel Šnejd
11.40–13.00 Polední pauza  
13:00–13.45 Nátěry olejových barev v památkové péči I. Luděk Dvořák
II. praktická část - Zámecká zahrada, vyhlídka Paraplíčko
13.45–15.00 Nátěry olejových barev v památkové péči II. Luděk Dvořák

 

Odborně metodický den se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardy.
Odborným garantem akce je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.
Spolupořadatelem akce je Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích.

 

Účast na odborně metodickém dni je třeba potvrdit do 4. října 2019 na emailu voleska.katerina@npu.cz

Pozvánka na odborně metodický den:

Pozvánka v pdf ke stažení zde.