ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Přednáška Místa paměti v jihočeské krajině

Vzdělávání

  • Knihovna Augustina Dubenského, Žižkovo náměstí 1 – klášter, Borovany
  • 9. 11. 2018
  • 18.00
František Runk: Žižkův dub

Místo konání: Knihovna Augustina Dubenského, Žižkovo náměstí 1 – klášter, Borovany

Termín konání: 9. listopadu 2018 od 18:00 hodin

Přednášející: Mgr. Martin Gaži, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích

Přednáška Martina Gažiho z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích provede posluchače po místech jihočeské krajiny, která jsou spojena v myslích lidí se silnými příběhy či významnými událostmi. Přednáška se uskuteční ve spolupráci s Knihovnou Augustina Dubenského v Borovanech v pátek 9. listopadu 2018 v 18.00 hodin.

Voda v prohlubni balvanu, nad níž bdí obraz Panny Marie, nemusí mít daleko k třísce z  knihovničky v Husově „rodném domě“, vystavěném několik století po jeho smrti, či trouchnivině z dubu na místě údajného narození Jana Žižky. Paměť lidského společenství se vázala na konkrétní místa spojená se silnými příběhy. Splétala se v nich mlhavá tušení „pradávných časů“, zakladatelské historie, vyprávění o milostech a zázracích, očekávání spojená s krajinně výraznými přírodninami, působišti významných osobností, dějišti událostí či literárních textů. Někdy se na jednom místě vzpomínalo na jiná, vzdálená. V některých případech se staré příběhy písemně zaznamenaly, někdy se proměnily v jiné, někdy se stěhovaly z místa na místo a někdy byly zapomenuty. Poslední velkou vlnou potřeby memoriálních staveb byly prvorepublikové pomníky padlým v první světové válce. Přednáška Mgr. Martina Gažiho, historika z českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu, se inspirujeChanovského „Stopami zbožných Čech“ (1659) i Stehlíkovou „Zemí zamyšlenou“ (1947), ovšem s odlišnými akcenty a dominantami.