Poutní kostely a místa náboženské úcty - přednáška

Poutní kostel Klokoty u Tábora

Dějepisné učebnice stále opakují, že za úspěšným prosazením barokních poutních kostelů stála rekatolizace organizovaná Habsburky a jezuity. Přednáška Martina Gažiho se Vás pokusí přesvědčit, že mnohé bylo jinak a že iniciátoři a podporovatelé vzniku desítek areálů, které dodnes tvoří dominanty jihočeské krajiny, pocházeli z velmi různorodých společenských vrstev. Že mezi nimi najdeme pasáka volů i protestantskou kněžnu, abatyši podléhající klauzuře i hraběnku, které vyhořela tvrz, městského písaře i venkovského rolníka. Pozornost se přitom zaměří zejména na Svatý Kámen u Rychnova nad Malší, Klokoty u Tábora, Skočice u Vodňan, Křížovou horu u Českého Krumlova a Podsrp u Strakonic.

Místo konání: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Suché Vrbné, Železničářská 12, České Budějovice

Termín konání: 3. října 2018 od 17:00 hodin

Přednáška se koná v rámci projektu Knihovna - živé místo. Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.

Více informací o přednášce zde.