Rožmberkové, tvůrci i ničitelé

Johann Sedláček, 1914

V rámci Dnů evropského dědictví 2018 (EHD 2018) pořádají Kláštery Český Krumlov ve spolupráci s městem Český Krumlov, Národním památkovým ústavem a sdružením Hrady na Malši přednášky a komentované prohlídky na téma: ROŽMBERKOVÉ, TVŮRCI I NIČITELÉ.

PŘEDNÁŠKY:
  • DANIEL ŠNEJD: STAVEBNÍ VÝVOJ HORNÍHO HRADU V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Českokrumlovský Horní hrad je jednou z nejstarších částí celého rezidenčního komplexu a patří mezi nejmonumentálnější stavby celého rožmberského dominia. Jeho stavební vývoj je dodnes velmi čitelný na jižním průčelí orientovaném k řece. Přednáška přiblíží historii hradu i postupné vrstvení jednotlivých stavebních fází. 

10.00 hod, Velký sál, vstup zdarma

  • RADEK KOCANDA A PETR CHOTĚBOR: ZÁNIK HRADŮ NA MALŠI JAKO ŠLECHTICKÝCH SÍDEL V BLÍZKOSTI ROŽMBERSKÉHO DOMINIA

Hrady na Malši patřily v průběhu 14. a 15. století do sféry zájmu vlivného rodu Rožmberků. Přednáška poodhalí příběhy hradů Pořešín, Louzek, Velešín a Sokolčí od jejich založení a vývoje, přes přechod do rožmberského majetku i důvody jejich umělého zániku. Součástí příspěvku bude vedle historických souvislostí i představení způsobů deaktivace hradních areálů ve středověku a následné osudy jednotlivých hradních objektů.

11.00 hod, Velký sál, vstup zdarma

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
  • JIŘÍ BLÁHA: PROHLÍDKA KROVŮ BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ

Krovy minoritského klášterního komplexu tvoří spolu s krovy nad ambitem klarisek nejautentičtější soubor středověkých střešní konstrukcí v naší zemi. Nahlédněte do veřejnosti nepřístupných půdních prostor nad křížovou chodbou, kaplí sv. Wolfganga a klášterního kostela Božího Těla a Panny Marie.

13.00 a 15.00 hod, Tramín (před kostelem Božího Těla a Panny Marie)
vstup zdarma, omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

  • DANIEL ŠNEJD: PROHLÍDKA KROVŮ HORNÍHO HRADU ČESKÝ KRUMLOV

Raně barokní krovy českokrumlovského Horního hradu nabízí nejdelší procházku půdním prostorem v našem městě. Vedle tesařských konstrukcí se zde dochovaly také fragmenty zaniklých starších staveb spoluvytvářejících daleko členitější siluetu původního středověkého hradu.

13.00 a 15.00 hod, 2. zámecké nádvoří (před Máselnicí)
vstup zdarma, omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru

  • RADEK KOCANDA: PROHLÍDKA HRADU POŘEŠÍN

Prohlídka areálu hradu Pořešín, včetně návštěvy hradního muzea s modelem
a představením patnácti let archeologických výzkumů pod vedením prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. Součástí okruhu bude i prezentace způsobů deaktivace hradního areálu, např. umělá destrukce velké věže a paláce.

17.00 hod, Odjezd autobusem (sraz Klášterní dvůr)
vstup i jízdenka na autobus zdarma, omezená kapacita autobusu, možný přesun vlastním vozidlem

Vstup zdarma, omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru Klášterů Český Krumlov.