Pomníky Velké války na jihu Čech

Pomník padlým, Stráž nad Nežárkou

Pořadatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a Statutární město České Budějovice

Místo konání: výstavní síň českobudějovické radnice, nám. Přemysla Otakara II., České Budějovice

Termín: 26. září – 15. října 2018

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

V souvislosti s oslavami významných výročí roku 2018 spojených s českou státností připravuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích výstavu a doprovodnou publikaci s názvem Pomníky Velké války na jihu Čech. Výstava i publikace představí typologii, ikonografii a osudy pomníků obětem první světové války na území Jihočeského kraje.

Přednostně si bude všímat zdařilých sochařských děl, které výrazně spoluutvářejí podobu center měst a vesnic a stávají se znakem místní identity. Ve dvacátých a třicátých letech byly chány jako výraz zármutku nad  smrtí mladých mužů, ale i symbol hrdinského vítězství v rámci prvorepublikových oslav československých legií. Autoři výstavy neopomenou poukázat i na frontové příběhy některých vojáků, rozdíly v utváření poválečné kolektivní paměti v česko- a německojazyčných oblastech či spory o ideovou náplň pomníků mezi konzervativně cítícími venkovany a republikánskými pokrokáři.