Proměny zámku a parku Červený Dvůr – seminář

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Červený Dvůr si Vás dovolují pozvat na závěrečné setkání projektu Proměny zámku a parku Červený Dvůr.

  • Kdy:  pátek 15. 12. 2017 v 10 hodin
  • Kde: Psychiatrická léčebna v Červeném Dvoře

Akce je pořádána v rámci výzkumného úkolu NAKI Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. století do počátku 20. století.

 

PROGRAM

10.00   Přivítání

            MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

10.05   Úvod k představovanému projektu „Proměny zámku a parku Červený Dvůr“

           Mgr.Kateřina Cichrová, garant projektu, ÚPS v Českých Budějovicích

10.10   Nejstarší historie areálu zámku a parku Červený Dvůr

           Historie areálu zámku a parku Červený Dvůr v 18. století

           Ing. Jiří Olšan, SHZ Český Krumlov

11.10   diskuzní přestávka

 

11.20   Historie areálu zámku a parku Červený Dvůr v 19. a na počátku 20. století

            Ing. Marie Pavlátová, ÚOP v Českých Budějovicích

12.05   Vodohospodářský systém zámeckého parku v Červeném Dvoře

           Ing. Marek Ehrlich, ÚOP v Českých Budějovicích

12.25   oběd

 

13.00   Rozárium v Červeném Dvoře

            Ing. Eva Olšanová, ÚOP v Českých Budějovicích

13.20   Fauna v Červeném Dvoře (nejen) ve světle ikonografických dokladů

            Mgr. Kateřina Cichrová,  ÚPS v Českých Budějovicích

13.40   Zábavy a relaxace v Červeném Dvoře ve světle ikonografických dokladů

            Mgr. Kateřina Cichrová, ÚPS v Českých Budějovicích

14.00   Historie a současnost Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

            MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

14.20   diskuze

14.30   Prezentace 3D modelů zaniklého přírodního divadla, Švýcárny astřelnice ze zámeckého areálu Č. Dvůr

             Mgr. Radim Koníř

 

Po skončení programu nabízíme komentovanou prohlídku interiérů zámku a zámeckého parku.

Zájemci o oběd nechť se nahlásí nejpozději do úterý 12. 12. na email: editasvobodova@seznam.cz.

 

Těšíme se na Vaši účast.