Historické zahrady a parky

Červený Dvůr, zahradní parter v krajinářském parku

Přednáší Ing. Marie Pavlátová / Národní památkový ústav, České Budějovice

Zahrady a parky provázejí člověka od nepaměti a staly se nedílnou součástí jeho života. Nad užitkovou funkcí postupně převládla funkce okrasná a podoba zahrad i parků se proměňovala v závislosti na jednotlivých slohových obdobích.  

Historické zahrady a parky dokládají bohatou škálu příkladů prezentujících v České republice vývoj zahradního umění.  V každém regionu naší vlasti je však specifický a svébytný ve svém projevu.

Přednáška se bude věnovat nejvýznamnějším historickým zahradám a parkům jižních Čech.

Koná se v rámci přednáškového cyklu Památkový rozměr jihočeské krajiny.