Prehistorická a raně středověká sídelní struktura

Rýžovnické sejpy na březích Mladíkovského potoka u Čábuze na Vimpersku

Přednáší: Mgr. Jiří Havlice, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Prehistorickou krajinu lze vnímat jako palimpsest, tedy středověký pergamen, na němž je původní záznam neustále vyškrábáván a přepisován texty dalších generací.

Antropogenní relikty zformované v jednotlivých pravěkých obdobích a v raném středověku však mnohdy velice výrazně vystupují na povrch současné „postmoderní „ krajiny, jejíž podoba tak v sobě skrývá archetypy krajiny pocházející z překvapivě vzdálené minulosti.

V přednášce se budeme zabývat nejen vývojem a strukturou pravěkého osídlení jižních Čech, ale především jednotlivými podobami archetypální krajiny včetně jejího profánního a sakrálního rozměru.

Koná se v rámci přednáškového cyklu Památkový rozměr jihočeské krajiny.