Městský urbanismus a krajina

Český Krumlov, letecký snímek.

Přednáší: Ing. Aleš Krejčů, Národní památkový ústav

Původní krajina ve své formě a se svými geologickými odlišnostmi podmiňovala a ovlivňovala urbanizaci jako takovou. Vodní toky a hlavně jejich soutoky, nebo při nich ležící přirozené vyvýšeniny doprovázely vznik nebo přímé zakládání měst. Ta pak spojovala řada cest ovlivněných opět formou krajiny a při nich postupovala další urbanizace reagující i na hospodářské aspekty. Nebyl to však jen tento primární proces. Založená města a jejich urbanizované okolí začaly sekundárně opět ovlivňovat krajinu. Někdy pozitivně jindy negativně. Pozitivních případů je naprostá menšina a o to více by měly být zachovány a rozvíjeny.

Koná se v rámci přednáškového cyklu Památkový rozměr jihočeské krajiny.