Kulturní historie jihočeské krajiny, místa paměti

Detail titulní strany tisku od jezuitského misionáře Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi, který v 17. století hledal "stopy zbožných Čech" nejen v křesťanských svatyních, ale i studánkách a přírodních pozoruhodnostech.

Přednáší: Mgr. Martin Gaži, Národní památkový ústav v Českých Budějovicích

Paměť lidského společenství se váže na konkrétní místa spojená se silnými příběhy. Splétají se v nich mlhavá tušení "pradávných časů", zakladatelské historie, vyprávění o milostech a zázracích, pieta k místům spojeným s významnými osobnostmi, literárními texty či událostmi. Přednáška naváže na Stehlíkovu Zemi zamyšlenou, ovšem s odlišnými akcenty a dominantami.

Koná se v rámci přednáškového cyklu Památkový rozměr jihočeské krajiny.