Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska

Nová výstava o schwarzenberské krajině Hlubocka a Třeboňska je připravena pro návštěvníky zámku v Třeboni.

V Zámecké galerii ji můžete shlédnout od 1. července do 31. srpna 2017 každý den kromě pondělí dopoledne od 10 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin.

Výstavu tvoří patnáct panelů:

 • Úvodní panel
 • Ikonografie
 • Zahradní a krajinářská tvorba na Hlubocku a Třeboňsku
 • Schwarzenberská lovecká zařízení
 • Hlubocko a Třeboňsko v díle Ferdinanda Runka
 • Sportovní aktiviity na schwarzenberských panstvích
 • Pohřby jako prostředek reprezentace schwarzenberského rodu
 • Hony a lovy v 18. století
 • Kostely a kaple
 • Památníky
 • Pomníky stříbrné a zlaté svatby
 • Hospodářské dvory
 • Turistická krajina
 • Lovectví
 • Lovecká sezóna na na Hluboké v roce 1865

Vystaveny budou rovněž nejrůznější tématicky související historické artefakty ze zámků Český krumlov, Třeboň a Hluboká. Promítán bude historický dokumentární film ze života Schwarzenbergů.

Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)  DF13PO1OVV001 – Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci  a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století.

Autorkou výstavy je PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D., z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Spoluautoři výstavy: Mgr. David Tuma, Ph.D., Ing. Marek Ehrlich, Mgr. Mája Havlová, Ing. Jan Žižka, PhDr. Václav Grubhofer, Ph.D., Jakub Drozda, Mgr. Anna Kubíková, Mgr. Markéta Slabová , PhDr. Pavel Hájek, Mgr. Zuzana Vaverková.

Spolupráce: Mgr. Kateřina Cichrová, Bc. Ivana Troupová, Mgr. Michaela Váchová, Hana Svobodová, PhDr. Stanislava Slavková, Ing. Pavel Hofman, Ing. Miroslav Pavlíček, Bc. Eva Neprašová.

Redakce: Mgr. Martin Gaži

Grafické zpracování: Mgr. Tomáš Halama

Za zapůjčení exponátů děkujeme: SZ Hluboká, SHZ Český Krumlov, SZ Třeboň

Fotografie: Hugo Moc, Mgr. Tomáš Halama, PhDr. Ludmila Ourodová Ph.D.

Plakát ke stažení zde.

Těšíme se na vaši návštěvu!