Mezinárodní den památek a historických sídel 2017 - Barokní den U Ferusů

Saský kurfiřt Friedrich August II. s chotí. Mezinárodní den památek U Ferusů 2017. Foto J. Sajtlová.

Rok 2017 je významný zejména díky 300. výročí narození Marie Terezie, a proto si i Mezinárodní den památek připomene tuto významnou historickou osobnost a především dobu, ve které vládla. Letošní ročník, s podtitulem „České Budějovice za panování Marie Terezie, aneb všechny krásy baroka“, připadá na sobotu 22. dubna 2017. Odbor památkové péče magistrátu České Budějovice společně s Agenturou Kultur - Kontakt  a dalšími partnery přichystali stejně jako v předchozích letech zajímavý program.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích vás při této příležitosti zve na "Barokní den U Ferusů".

Místo konání: Senovážném nám. 6, České Budějovice, 9–17 hodin:

DOPOLEDNÍ PROGRAM:

 • 10.30   komorní barokní hudba – koncert skupiny Duo nad hladinou
 • 11.00   „Barokní divadlo v Českém Krumlově“, přednáška PhDr. Pavla Slavka, kastelána SHZ Český Krumlov
 • 11.00   škola šermu pro děti

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

 • 12.30   komorní barokní hudba – koncert skupiny Duo nad hladinou
 • 13–14  živý rozhlasový vstup z nádvoří U Ferusů, Český rozhlas České Budějovice
 • 14.00   komorní barokní hudba
 • 14.30   „Setkání Marie Terezie se saským kurfiřtem Friedrichem Augustem II.“, divadelní scénka
 • 15.30   „Šaty chodicí“, přednáška Mgr. Mileny Hajné, Ph.D., spojená s přehlídkou barokní módy
 • 15.30   škola šermu pro děti

CELODENNÍ PROGRAM:

 • Výstava „Nejkrásnější hrady, zámky a zahrady Saska“, galerie NPÚ
 • Ukázka kamenického řemesla
 • Kuželna jako ukázka barokních her
 • Dílna intarzie s Norou Larikovou
 • „Vítej ve škole!“ - malá ukázka barokního školství
 •  Možnost vyzkoušet si barokní oděv pro dívky i chlapce