ÚOP v Českých Budějovicích

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Nejkrásnější hrady, zámky a zahrady Saska – výstava v Českých Budějovicích

Výstava

Zámek Grossedlitz se nachází nedaleko Drážďan. Patří ke skvostům zahradní architektury Saska. Zdroj: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH. Foto nepodléhá licenci Creative Commons.

V Sasku je více než tisíc zámků, hradů a zahrad. Devatenáct z nich spravuje sdružení Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH, které se snaží zachovat a oživit bohatou saskou kulturní krajinu. K nejzajímavějším patří zámky a zahrady bývalého kurfiřtského a královského rodu Wettinerů, například Moritzburg, Pillnitz nebo Weesenstein, drážďanský Zwinger, který je jedním z nejvýznamnějších komplexů barokní architektury v Německu, nebo barokní zahrada v Grosssedlitz, nádherná ukázka krajinářského umění pozdního baroka.

První zámeckou stavbou v Německu byl saský zámek Albrechtsburg v Míšni. V roce 1710 zde saský kurfiřt a polský král August II. Silný založil první evropskou porcelánovou manufakturu. Míšeňský porcelán se vyrábí dodnes. Mezi nejstarší stavby v Sasku patří hrady v Rochlitz, Colditz, Gnandstein, Mildenstein, Stolpen nebo Kriebstein, které byly v průběhu dějin v zemském, biskupském a později i v soukromém vlastnictví.

V regionu je i řada dalších zajímavých památek, např. zámek Rammenau, venkovské rytířské sídlo v Horní Lužici, klášterní park  Atzella, který patřil ve středověku k nejvýznamnějším cisterciáckým klášterům v Sasku, později byl zrušen a v 18. století si zde Wettinerové zřídili rodovou hrobku. V Sasku leží i vodní zámek Moritzburg, v jehož zámeckém parku leží tzv. Fasanenschlöschen (bažantí zámeček), či zámek Nossen, původně rytířský hrad.

Svobodný stát Sasko je jednou ze šestnácti spolkových zemí Německa. Rozkládá se na východě území a spolu s Bavorskem jsou jedinými německými spolkovými zeměmi, které hraničí s Českem.