NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích zve na přednášku Rostislava Šváchy na téma ochrana památek poválečné architektury

České Budějovice, plavecký bazén. Foto nepodléhá Creative Commons.

Přednáška prof. Rostislava Šváchy, vědeckého pracovníka Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, se zaměří na vystižení hodnot moderního stavebního dědictví a problémy jeho ochrany. Jedná se o stavby, které se ještě nevyznačují obecně srozumitelnou „hodnotou stáří“ a často bývají širokou veřejností paušálně odsuzovány jen proto, že vznikly v době politického útlaku. Přitom se mnohé z nich vyznačují vysokými uměleckými i technickými kvalitami, srovnatelnými se soudobou architekturou v Evropě i ve světě. Například návrh plaveckého bazénu v Českých Budějovicích byl v době svého vzniku (1958) aktuální v celosvětovém měřítku.

Přesto stavby z tohoto období patří k nejohroženějším segmentům našeho kulturního dědictví. Prof. Švácha upozorní na pozoruhodné realizace z druhé poloviny 20. století, zmíní, které z nich jsou již nenávratně ztraceny a které jsou dnes ohroženy. Přiblíží též způsoby ochrany tohoto dědictví ve světě. Z  teoretického hlediska se bude věnovat důvodům, proč při změně politických systémů často dochází k ničení památek na doby minulé.

Plakát ke stažení