Výstava Hradní zříceniny jižních Čech

Výstava představuje na sedmnácti výstavních panelech 28 známých i méně známých hradních zřícenin jižních Čech.

Výstava prezentuje jak známé hradní zříceniny, jako např. Dívčí kámen, Landštejn či Helfenburg, tak i některé méně známé či téměř zaniklé hrádky, které však od 2. pol. 13. století plnily významnou funkci při kolonizaci jižních Čech a ochraně obchodních stezek, například Sokolčí, Dobronice, Osule, Křikava a další. Prezentovány jsou pouze zříceniny hradů, ne tedy stavby, které byly později přestavěny do podoby nového rezidenčního typu architektury – zámku.

„Na každém panelu si návštěvníci prohlédnou fotografii současného stavu hradní zříceniny, dobové fotografie objektu, schématickou mapku s vyznačením objektu, půdorys stavby a kresebnou rekonstrukci, pokud existuje,“ přibližuje obsah výstavních panelů jeden z autorů výstavy Pavel Hájek.

„Na výstavě jsou rovněž prezentovány dosud archeologické nálezy z některých hradních zřícenin, např. keramika, šperky či drobné nástroje každodenní potřeby,“ upřesňuje doprovodné exponáty archeolog Jiří Havlice.

Více o výstavě.

Plakát ke stažení.

Srdečně vás na výstavu zveme!