Vyšší návštěvnost i zájem o speciální prohlídky a program – státní hrady a zámky vstupují do druhé poloviny léta

Jako optimistickou hodnotí zatím památky ve správě Národního památkového ústavu letošní návštěvnickou sezonu. Za prvních sedm měsíců navštívilo státní hrady, zámky a další památky celkem 2 348 761 návštěvníků. To je o desetinu víc než ve stejném období loni. Po období covidu se turisté na památky postupně vracejí. Přibývá školních výletů a zájezdů seniorů. Zvyšuje se počet domácích i zahraničních turistů, hlavně ze sousedních zemí.

Za měsíc červenec přišlo na státní hrady a zámky celkem 975 tisíc návštěvníků. Tradičně nejvytíženějšími dny jsou státní svátky 5. a 6. července. 
Nejvíc návštěvníků v letošním roce zavítalo na tradičně nejnavštěvovanější zámky Lednice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, hrady Karlštejn a Bouzov, do Květné zahrady v Kroměříži, na hrad Trosky, zámky Valtice a Sychrov a hrad Pernštejn. Oproti loňsku je navštívilo většinou o 10 až 20 procent zájemců víc.

Počet návštěvníků a meziroční srovnání
  1-7/23 1-7/22 23/22 1-7/19 23/19
Lednice 190 731 177 525 107 % 216 494 88 %
Český
Krumlov
131 786 102 890 128 % 216 709 61 %
Hluboká
n. Vltavou
111 437 95 000 117 % 163 619 68 %
Karlštejn 101 996 87 881 116 % 122 486 83 %
Bouzov 65 378 54 031 121 % 60 324 108 %
Květná zahrada
v Kroměříži
65 033 56 946 114 % 113 429 57 %
Trosky 58 913 49 888 118 % 68 792 86 %
Valtice 54 673 37 776 145 % 87 917 62 %
Sychrov 48 473 51 713 94 % 57 716 84 %
Pernštejn 48 064 48 557 99 % 50 588 95 %

I přes narůstající zájem nedosahují aktuální počty návštěvníků čísel z období před covidem. Celková návštěvnost objektů NPÚ za letošní leden až červenec činí 80 % návštěvnosti za stejné období roku 2019.
Za celý rok 2019 pak navštívilo státní hrady a zámky celkem 5 milionů lidí. Za celý rok 2022 to bylo 3,8 milionu.

Takřka trojnásobný počet návštěvníků oproti loňsku přivítal letos hrad Kunětická hora. Ikonická památka východních Čech prošla rozsáhlou obnovou, díky které se od května opět otevřel hradní palác a návštěvníci se vůbec poprvé v novodobé historii dostanou i do jeho severního křídla.

Díky dvěma novým prohlídkovým trasám a od dubna nově zpřístupněným prostorám se zdvojnásobil zájem návštěvníků o klášter Kladruby. Rozsáhlá rekonstrukce tam skončila symbolicky v roce 300. výročí úmrtí architekta Jana Blažeje Santini–Aichela a přinesla také jedinečné archeologické nálezy.
Velký nárůst zájmu veřejnosti zaznamenal zámek Ploskovice, který se představil s obnovenou fasádou. Lidé ho mohou letos naposledy navštívit v neděli 27. srpna. Kvůli reinstalaci hlavní prohlídkové trasy se zámek do poloviny příštího roku uzavře.
Nově zpřístupněné prostory a prohlídkové trasy lákají od července návštěvníky také v klášteře Plasy a na zámku v Telči. I v těchto památkách skončily rozsáhlé obnovy a nabízí díky tomu unikátní zážitky. 
Letošní rok je z pohledu množství dokončených obnov na památkách ve správě NPÚ mimořádný. Nové návštěvnické centrum a dosud nepřístupné suterénní prostory otevřel na jaře pro návštěvníky ikonický hrad Karlštejn.
Pokračuje také rekonstrukce zámku v Litomyšli (hlavní prohlídková trasa zůstává otevřená) a obnova zámecké zahrady v Lysicích, která se veřejnosti v plné kráse představí v dubnu 2024.

Během letních prázdnin mají památky ve správě NPÚ maximální návštěvnický provoz, rozšířily návštěvní hodiny i prohlídkové okruhy například o večerní prohlídky skleníků na Konopišti, komentované prohlídky bečovských zámeckých interiérů a mnoho dalšího.
Řada objektů má otevřeno po celý týden včetně v pondělí. Turisté mohou v celotýdenním režimu navštívit například státní hrad a zámek Horšovský Týn, Růžovou zahradu a skleník na zámku Konopiště, zámek Sychrov, hrad Trosky, hospitál Kuks, zámek Ratibořice a další.
Podrobnosti o návštěvní době a prohlídkových trasách jsou na webových stránkách jednotlivých památek, kde je možné si také online zakoupit vstupenky.

Návštěvníky oblíbenými a vyhledávanými akcemi jsou tematické a speciální kostýmované prohlídky a také mimořádné kastelánské prohlídky.

Během celého srpna i dalších měsíců jsou památky místem mimořádných kulturních akcí – koncertů, divadelních představení.
Například hrad Trosky hostí koncerty a divadelní představení každý týden, mimořádný koncert dobové hudby zazní v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, koncert Musica Harachiana pak na zámku Raduň. Přehled všech plánovaných akcí nabízí web npu.cz.

Vrcholem hlavní návštěvnické sezony bude 26. srpna už tradiční Hradozámecká noc. Koná se od roku 2010 a památky během ní zůstávají otevřené i v noci a nabízí speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo ohňostroje. V letošním roce se do Hradozámecké noci zapojuje celkem 79 nejen státních objektů z celé republiky. Hlavním centrem je státní zámek Hrádek u Nechanic, který připomíná významný šlechtický rod Harrachů. Tomu se věnuje také 13. ročník úspěšného projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů.

Národní památkový ústav, který spravuje víc než sto většinou národních kulturních památek, si letos připomíná 20 let své existence. Je odbornou organizací památkové péče v ČR, má statut výzkumné organizace, přispívá k ochraně a obnově památek, a to nejen těch, které sám spravuje. 20 let činnosti NPÚ představí speciální putovní retrospektivní výstava.

Kontakt:

Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, tel. 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz


Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

Fotografie ke stažení