Barokní Horní Police a velkovévodkyně Toskánská

V pondělí 29. září 2014 od 18 hodin se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila přednáška stavebního historika Ing. Petra Macka, PhD., věnovaná barokní architektuře Horní Police a okolí. Přednáška se konala v rámci cyklu Památky kolem nás, pořádaného Krajskou vědeckou knihovnou a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci.

Horní Police je výjimečným místem s nebývalou kumulací barokní architektury, málo známé nejen laické i odborné veřejnosti. Přednáška představí nejen mimořádně hodnotné areály zámku a kostela Navštívení Panny Marie, ale i další cenné památky barokního stavitelství nadregionálního významu v architektonickém i historickém kontextu. 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

Fotografie ke stažení