NPÚ bude požadovat přezkum územního rozhodnutí ve věci výstavby nové budovy u Masarykova nádraží

Národní památkový ústav bude požadovat zrušení územního rozhodnutí ve věci výstavby administrativní budovy Masaryk Centre 1 u Masarykova nádraží v Praze. Realizací stavby by došlo k nevratnému narušení historické zástavby a její výškové hladiny i k citelnému porušení dálkových ikonických pohledů.

„Nezpochybňujeme oprávněnost vstupu moderní architektury do pražské památkové rezervace, nemůže se tak ale dít v zásadním rozporu s jejími hodnotami, pro které byla zapsána i na Seznam světového dědictví UNESCO. Lokalita, do které má stavba vstoupit, je cenným prostorem v sousedství prvního pražského nádraží a součástí širšího celku historického jádra Prahy,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Objekt navržený londýnským studiem Zahy Hadid má lemovat ulici Na Florenci v délce 200 metrů, v nadzemní části je rozdělen do dvou bloků. Od magistrály stoupá ze sedmi podlaží na devět a v prostoru nově vytvořeného náměstí při Havlíčkově ulici vrcholí ve výšce 41,9 metrů. Projekt tak představuje razantní zásah do struktury této části města. Délkou, výškou i celkovým objemem a charakterem monolitu nerespektuje kvality místa a přesahuje dosud nejvyšší bod bezprostředního okolí o téměř 10 metrů. Vstupuje tak do úrovně, ve které se pohybují nejvýznamnější dominanty historické Prahy.

Územní rozhodnutí o umístění stavby Masaryk Centre 1 bylo vydáno dne 17. dubna 2020 na základě souhlasného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho závazné stanovisko se nevypořádalo s odbornou argumentací nesouhlasného vyjádření NPÚ, nerespektovalo podmínky schváleného Management plánu ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy a nezohlednilo ani vyjádření Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Zvážení výšky a podoby ukončení západní části novostavby doslovně zmínila i společná reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví/ICOMOS z května loňského roku. NPÚ proto požaduje zrušení územního rozhodnutí a za tímto účelem podá podnět k přezkumu.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Jana Hartmanová

  • vedoucí oddělení, tisková mluvčí
  • 257 010 206, 724 511 225
  • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha