Kniha Hotel Intercontinental v Praze uceleně dokumentuje ikonickou stavbu českého brutalismu

Národní památkový ústav slavnostně uvedl publikaci s názvem Hotel Intercontinental v Praze. Monografie si klade za cíl představit a zdokumentovat jednu z nejvýznamnějších staveb z 60. a 70. let minulého století.

Publikace vyšla v rámci výzkumného projektu NPÚ, který se zaměřuje na moderní architekturu 2. poloviny 20. století, jež patří mezi nejohroženější skupiny hmotného kulturního dědictví v současnosti.

„Architektura 60. a 70. let patří mezi významnou etapu, během níž vzniklo mnoho pozoruhodných staveb. Realizace z tohoto období odrážely nejen mezinárodní trendy v architektuře, ale byly unikátní i po stránce technické a materiální. Jednou z nich je i mimořádná stavba hotelu Intercontinental v Praze. Bohužel, stále se však setkáváme s tím, že realizace z doby socialismu jsou vnímány spíše jen jako pozůstatky bývalého režimu, což mnohdy zabraňuje plně docenit jejich architektonickou kvalitu. Národní památkový ústav se proto již třetím rokem věnuje v rámci programu Národní a kulturní identity ministerstva kultury výzkumnému projektu, který se zabývá analýzou hodnot a prezentací architektury tohoto období,“ sdělila generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková na slavnostním uvedení publikace, které se konalo v salonku Klementinum hotelu InterContinental Prague.

Hotel Intercontinental byl realizován v letech 1968–1975 ve stylové poloze domácí podoby tehdy populárního brutalistního stylu. Vznikl ve spolupráci tří různých architektonických kolektivů. Pod záštitou a vedením Karla Filsaka byly pro vytvoření interiérů stavby přizvány ještě dva další ateliéry – ateliér Beta pod vedením architekta Jana Šrámka a kolektiv architekta Františka Cubra. Účast celé plejády výtvarných umělců byla velmi bohatá a neobvyklá i v porovnání s jinými veřejnými stavbami. Fasáda a interiéry byly řešeny s důrazem na každý detail, jejichž působivost zmiňují téměř všichni pamětníci z řad odborné i laické veřejnosti.

Publikace Hotel Intercontinental v Praze je prezentována jako monografie, ale její záběr je mnohem širší. Převážná část textu je dílem autorského kolektivu z NPÚ, zabývajícího se průzkumem této stavby již od roku 2014. Významná ovšem byla i mezioborová spolupráce se specialisty z ČVUT, VUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd i s nezávislými historiky architektury, kteří poskytli různé úhly pohledu na téma hotelové architektury. Nepřehlédnutelnou součástí publikace je rovněž svědectví žijících pamětníků, spoluautorů stavby, výtvarných umělců nebo jejich potomků či pamětníků z řad hotelových zaměstnanců.

Publikace byla vydána v rámci projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Ve stejné ediční řadě vyšly již publikace Obchodní dům Prior/KotvaNádraží Ostrava-Vítkovice. Všechny publikace jsou k zakoupení v e-shopu Národního památkového ústavu.

Prohlédněte si 3D model hotelu Intercontinental na stránkách projektu.

Fotografie ke stažení