V Praze se uskutečnila mezinárodní konference na téma současné památkové péče a jejího směřování do budoucna

V Praze proběhla mezinárodní konference Památková péče ve 21. století, kterou uspořádal Národní památkový ústav pod záštitou Ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy. Ústředním tématem byla budoucnost, směřování a výzvy, kterým současná památková péče čelí.

Konference, která se konala v úterý 10. prosince v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze, byla rozdělena na dva bloky. Dopolední se věnoval zahraniční zkušenosti a ohlédnutím za českou památkovou péčí v minulých letech. Po úvodním slovu generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové, ve kterém upozornila na omezení památkové péče připravovaným stavebním zákonem, přednesli příspěvky generální ředitelka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarína Kosová, Thomas Drachenberg z Brandenburského zemského úřadu pro památkovou péči, Tamás Fejérdy z ICOMOS Maďarsko a Marek Świdrak z Polska. Závěr dopolední části patřil ohlédnutím za českou památkovou péčí, příspěvek na toto téma přednesl Richard Biegel z Ústavu pro dějiny umění FF UK. Zhodnotil českou památkovou péči jako úspěšný obor, který dokázal ochránit naše kulturní dědictví i v nelehkých dobách v průběhu 20. století. Vyzval zejména ke komunikaci s veřejností, bez jejíhož pochopení nebude moci památková péče nadále úspěšně pokračovat ve své činnosti.

Ústředním tématem odpolední části byla budoucnost, směřování a výzvy české památkové péče. Tento blok zahájil náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda, který rovněž varoval před důsledky připravované rekodifikace veřejného stavebního práva. Mezi dalšími přednášejícími byli Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora Prahy, František Chupík, ředitel NPÚ, územního odborného pracoviště v Olomouci, profesorka Univerzity v Massachusetts Elizabeth Brabec či Paul Mahringer ze Spolkového památkového úřadu v Rakousku. V této části zazněly příspěvky na aktuální témata, jako je rozvoj města či klimatické změny. Odpolední blok zakončila panelová diskuse.

Následující den, 11. prosince, byly pro účastníky konference připraveny tematické exkurze do Národního muzea, na Pražský hrad či Trojský zámek a do bubenečské čistírny odpadních vod.

.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Jana Hartmanová

  • vedoucí oddělení
  • 257 010 206, 724 511 225
  • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha