Advent na středočeských památkách připomene šlechtické oslavy Vánoc, nechá zaznít vánoční koncerty nebo přichystá mikulášskou nadílku

Středočeské památky spravované Národním památkovým ústavem přivítaly do konce října 2019 bezmála 711 tisíc návštěvníků. Nejvyhledávanějšími byly hrad Karlštejn (201 tisíc návštěvníků), zámek Konopiště (142 tisíc návštěvníků), hrad Křivoklát (94 tisíc návštěvníků), souhradí Točník a Žebrák (57 tisíc návštěvníků) a zámek Žleby (52 tisíc návštěvníků). V meziročním srovnání zaznamenal kraj 7% pokles. Vliv na to mělo zejména mimořádně horké léto a častá dopravní omezení na silnicích a dálnicích. Přesto se podařilo třetině objektů návštěvnost zvýšit. O více než 5,5 tisíce návštěvníků si polepšilo souhradí Točník a Žebrák následované zámkem Mnichovo Hradiště (+1300 návštěvníků) a hradem Křivoklát (+1200 návštěvníků). Díky bohatému adventnímu programu bude do konce roku ještě mnoho příležitostí k návštěvě hradů a zámků ve středních Čechách.

Hrad Karlštejn potvrdil pozici nejvyhledávanější památky Středočeského kraje. Správa zámku zavedla začátkem sezony 2019 zkušební prohlídky prvního okruhu bez průvodce, které se setkaly u veřejnosti s velkým zájmem zejména ze strany rodin s dětmi. Hrad tak vyšel vstříc četným přáním návštěvníků, kteří preferují prohlídku hradu vlastním tempem. Správa hradu počítá s mimořádnými prohlídkami bez průvodce i v dalších letech.

V roce 2019 otevřela správa zámku Konopiště novou večerní trasu s názvem Moc a sláva. Rudolf první, melancholický a poslední věnovanou třem slavným Rudolfům z rodu Habsburků. Mimořádný cyklus večerních prohlídek po místnostech, které dosud nebyly přístupné, doplněný doprovodnou expozicí předmětů z depozitářů přilákal od dubna do listopadu více než tisícovku návštěvníků. Prohlídky se konaly dvakrát do měsíce.

Na druhý a třetí adventní víkend se mohou návštěvníci vydat na Královský advent na hrad Křivoklát, kam mohou přijet speciálně vypraveným vlakem. Tradiční adventní akce s jarmarkem a programem pro děti i dospělé, skvělou atmosférou a rozličným občerstvením budou po oba víkendy ozdobeny příjezdem českého krále Přemysla Otakara II. s rodinou a následnou audiencí v Královském sále.

Do roku 2019 vstoupil klášter Sázava se sedmi restaurovanými klenebními malbami v křížové chodbě. Tento cyklus zachycuje dějiny kláštera v konkrétních událostech. Vznikl jako součást přestavby v letech 1746 až 1750. Po zrušení kláštera v roce 1785 byl zabílen a v současné době jsou malby znovu restaurovány. Z důvodu velmi špatného podkladu a až 11 vrstev přemaleb se jedná o složitou a časově náročnou práci. Na každém poli tráví restaurátor skoro dva roky. Zatím posledním restaurovaným polem klenby je výjev, na kterém sv. Prokop křísí utopeného z řeky Sázavy znamením kříže. Restaurátorské práce budou pokračovat i v dalších letech.

Zámek Březnice přivítá své návštěvníky opět až na jaře 2020. Poslední příležitostí v roce 2019 bude komorní koncert 7. prosince v hudebním sále nebo adventní prohlídky v sobotu 14. prosince, kdy zámek ožije předvánoční atmosférou, koledami a zpěvy. V rámci prohlídek se nabídne možnost zhlédnout pálffyovský betlém.

Vysokou návštěvnost zaznamenal o letních prázdninách zámek Hořovice. V polovině předchozího roku zahájil Národní památkový ústav na této památce provoz návštěvnického okruhu, který byl před pěti lety uzavřen z důvodu rekonstrukčních oprav. Rozšířený prohlídkový okruh představuje v apartmánech knížete a kněžny osobní předměty reprezentativní povahy, dobové vybavení, portréty majitelů nebo rozsáhlý soubor portrétních fotografií knížecí rodiny pánů z Hanau. Současně připomíná i stavebníky zámku – slezský rod pánů z Vrbna a Bruntálu.

Zámek Mníšek pod Brdy, který má společně s Karlštejnem a Křivoklátem otevřeno celý rok, připravil na adventní čas bohatý program pro děti i dospělé. Na nejmenší návštěvníky čeká mikulášská nadílka v neděli 1. prosince následovaná vánočními prohlídkami, kde se děti spolu s rodiči dozvědí o vánočních zvycích, jako je mazání tváří medem, házení střevícem, stoupání na sekyrku a další. Mimořádnou atmosféru zámku lze zažít během letošní silvestrovské prohlídky.

Zazpívat si koledy nebo se stát součástí živého betlému nabídne společný průvod na zámku Veltrusy 15. prosince, který se vydá od Holandského selského domu a také od hlavní zámecké brány. Průvod se bude ubírat směrem k průčelí zámku, kde na něj v betlémské stáji zámecké sala terreny bude čekat Josef s Marií a Ježíškem. Tam se Ježíškovi přijedou poklonit tři králové.

Zámek Žleby se dlouhodobě zaměřuje na práci s mladou generací. Edukační programy cílí mimo jiné na mateřské a základní školy. V rámci adventu přiblíží tradici vánočních oslav původních majitelů zámku. Prohlídky slavnostně vyzdobeným zámkem doplní i návštěva sladce provoněné historické zámecké kuchyně.

V polovině návštěvnické sezony zpřístupnil hrad Točník prostor pod krovem Královského paláce ve 4. a 5. podlaží. Po generální rekonstrukci krovu a střechy, revitalizaci prostor a vybudování nového venkovního přístupového schodiště se otevřel unikátní prostor pro veřejnost, který poskytuje zázemí pro kulturní aktivity nebo instalace výstav.

Rodové sídlo Valdštejnů – zámek Mnichovo Hradiště – se v roce 2020 stane jednou z památek, které nabídnou bohatý kulturní program v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Rok 2020 bude věnován připomínce významu a odkazu valdštejnského rodu na území České republiky. V roce 2020 správa zámku rozšíří expozici v kapli sv. Anny nebo nainstaluje portrétní galerii na původní místo do zámeckého divadla.

Ke sledovaným akcím na památkách v roce 2019 patřila Hradozámecká noc. Desátý ročník, který se konal poslední srpnovou sobotu, přilákal do 11 středočeských státních památek více než 4 300 návštěvníků. V průběhu celého roku se středočeské státní památky zapojily do dalších společných akcí, jako byly např. Dny evropského dědictví, Mezinárodní den památek nebo Víkendy otevřených zahrad.

Rok 2019 představoval pro státní památky ve středních Čechách období stavebních obnov. Po celý rok probíhaly restaurátorské práce v hlavní zámecké budově ve Veltrusech. Po dokončení experimentálního zastřešení na hradě Krakovec v roce 2018 pokračovaly práce na jeho odvodnění. Pro obnovu přízemních a suterénních prostor Císařského paláce a východní části hradního purkrabství Karlštejna, vybudování nového návštěvnického centra a expozičních prostor se ve výběrovém řízení hledá dodavatel. Probíhají přípravné práce na obnovu sociálního zařízení na zámku Žleby a vybudování nového zázemí pro občerstvení. V následujících letech čeká klášter Sázava oprava jižní věže a střechy části konventu, prelatury, bývalé konírny a altánu. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

 

Advent a Vánoce na památkách

Březnice

Chtíc, aby spal

Datum: 7. 12.

Typ: koncert

Začátek a konec: 19.00–20.15

Mezzosopranistku Editu Adlerovou doprovodí na klavír Věra Müllerová a Tomáš Benedikt Sršeň na akordeon. Koncert se koná v hudebním sálu zámku Březnice.

 

Advent na zámku

Datum: 14. 12.

Typ: oživené prohlídky

Začátek a konec: 10.00–12.00 a 13.00–15.00

Prohlídky s ukázkami vánočních zvyků a tradic, s koledami a zpěvy, zámeckým pálffyovským betlémem. Účinkují žáci základní umělecké školy Dobříš, hudební a pěvecký sbor Villanella Praha a žáci dramatického kroužku základní školy Březnice.

 

Hamousův statek ve Zbečně

Advent na Hamousově statku

Datum: 30. 11. – 1. 12. / 7.–8. 12. / 14.–15. 12. / 21.–22. 12.

Typ: výstava lidových betlémů

Začátek a konec: 10.00–15.00

Na Hamousově statku bude otevřeno po všechny adventní víkendy. Expozice bude přizpůsobena zimní a vánoční tematice. K vidění budou ozdoby a také malá výstava lidových betlémů.

 

Hořovice

Adventní prohlídky

Datum: 30. 11. – 1. 12. / 7.–8. 12. / 14.–15. 12.

Typ: netradiční prohlídka

Začátek a konec: 10.00–15.00

Prohlídka svátečně vyzdobeným zámkem s výkladem o adventních a vánočních tradicích.

 

Adventní prohlídky pro skupiny ZŠ a MŠ

Datum: 3.–6. 12. / 10.–13. 12.

Typ: netradiční prohlídka

Začátek a konec: 9.00–15.00

Prohlídka svátečně vyzdobeným zámkem s výkladem o adventních a vánočních tradicích přizpůsobeným věku a schopnostem vnímání dětí.

 

Andělské zvonění

Datum: 7. 12.

Typ: tvořivá dílnička

Začátek a konec: 16.30–18.00

Pořádá středisko volného času Domeček Hořovice; děti posílají andělskou poštou dopisy Ježíškovi.

 

Karlštejn

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Datum: 15. 12.

Typ: koncert

Začátek a konec: 17.00–18.00 a 19.00–20.00

Tradiční Česká mše vánoční v Rytířském sále hradu Karlštejn v podání smíšeného pěveckého sboru Slavoš z Berouna.

 

Konopiště

Advent v Růžové zahradě s čerty a anděly v zámeckém sklepení

Datum: 30. 11.

Typ: program pro rodiny

Začátek a konec: 14.00–18.00

Výstava adventních dekorací ve svátečně nasvíceném skleníku a čertovské peklo v zámeckém sklepení pod horním nádvořím. Bohatý program pro děti na nádvoří s občerstvením.

 

Advent v zámku

Datum: 7. 12.

Typ: program pro rodiny

Začátek a konec: 14.00–18.00

Výstavní prostory jižního křídla budou nazdobeny stromečkem, nejhezčími sbírkovými předměty s adventní tematikou a zajímavostmi z vánočních oslav v dobách Rakouska-Uherska.

 

Křivoklát

Královský advent na Křivoklátě

Datum: 7.–8. 12. / 14.–15. 12.

Typ: řemeslný jarmark s komponovaným doprovodným programem

Začátek a konec: 10.00–16.00

Tradiční adventní akce s jarmarkem a programem pro děti i dospělé, skvělou atmosférou s rozličným občerstvením. Mnoho lidí přijíždí kromě zábavy také za nákupem vánočních dárků. Oba víkendové programy budou letos ozdobeny příjezdem českého krále Přemysla Otakara II. s rodinou a následnou audiencí v Královském sále.

 

Mnichovo Hradiště

Výstava betlému Františka Pešána

Datum: od 1. 12. 2019 do 6. 1. 2019 denně 10.00–16.00

Vyřezávaný betlém s lidovým námětem v životní velikosti aranžovaný v prostorách sala terreny v zahradě státního zámku Mnichovo Hradiště.

 

Adventní výstava

Datum: 1.–20. 12. denně mimo pondělí 9.00–15.00

Místo: 2. patro zámku v Muzeu města Mnichovo Hradiště

 

Mníšek pod Brdy

Nebe i peklo na zámku Mníšku

Datum: 1. 12.

Typ: Mikulášská nadílka

Začátek a konec: 10.00–17.00

Akce je určena dětem od tří let. Potkají Mikuláše, čerty i anděly. Prozradí, zda byly hodné, nebo zlobily, zkusí si zahrát s čertem karty nebo kostky o svou duši, a když přednesou básničku nebo zazpívají koledu, možná si vyslouží i odměnu.

 

Vánoční prohlídky

Datum: 1. 12. / 7.–8. 12. / 14.–15. 12.

Typ: speciální prohlídky zámku pro děti i dospělé

Začátek a konec: 10.30–14.30

Prohlídky pro děti od tří let, na kterých potkají i oblíbenou ledovou královnu Elsu. Spolu s rodiči se dozvědí o vánočních zvycích, například proč si mazat tváře medem, a dokonce si některé i vyzkouší. Třeba házení střevícem, stoupání na sekyrku nebo věštění budoucnosti.

 

Silvestrovské prohlídky

Datum: 31. 12.

Typ: prohlídky zámku pro děti i dospělé

Začátek: 10.00

Na Silvestra 2019 bude otevřeno! Od deseti hodin provázíme zámkem dospělé i děti.

 

Točník

Pavel Šmíd a Vojta Vrtek – Zpátky do Betléma

Datum: 11. 12.

Místo: kafírna Bárka v Točnickém pivovaru

Typ: kejklířské divadlo

Začátek: 17.30

Zpátky do betléma je společným projektem Teátru Pavla Šmída a Kejklířského divadla Vojty Vrtka.

 

Veltrusy

Adventní pohádka – Sváťovo dividlo

Datum: 30. 11.

Typ: divadelní představení

Začátek a konec: 15.00–16.30

Adventní pohádku v Rudolfově sále zahraje divadelní soubor Sváťovo dividlo. Po pohádce se zastaví i Mikuláš s čerty a anděli a přinesou dětem mikulášskou nadílku.

 

Adventní koncert

Datum: 7. 12.

Typ: koncert

Začátek a konec: 18.30–19.30

Předvánoční shon uvolní zámecký adventní koncert. Letos v podobě večeru šansonů Světlany Nálepkové za doprovodu Jiřího Toufara.

 

Živý betlém

Datum: 15. 12.

Typ: oživlé památky

Začátek a konec: 14.00–17.00

Živý betlém se vydá s průvodem k Jezulátku. Vycházet bude od Holandského selského domu a také od hlavní zámecké brány u Veltrus a na cestě ho doprovodí živá hudba. Na průvod bude před zámkem, čekat Panna Marie s Ježíškem a Josefem.

 

Žleby

Vánoční prohlídky

Datum: 30. 11. – 1. 12. / 7.–8. 12.

Typ: netradiční prohlídka

Začátek a konec: 9.00–16.00

Vánočně laděná procházka zámkem provede návštěvníky slavnostně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji, kde milovníky historie čeká vyprávění o vánočních zvycích. Součástí prohlídky bude návštěva sladce provoněné zámecké kuchyně s ochutnávkou a setkání s pravými anděly. Prohlídka je vhodná pro dospělé i děti.

 

Vánoční prohlídky pro školy

Datum: 27.–29. 11. / 3.–6. 12.

Typ: netradiční prohlídka pro školy

Začátek a konec: 9.00–14.00

Vánoční prohlídka pro mateřské i základní školy, při které se děti dozvědí o vánočních zvycích, na vlastní jazýčky se přesvědčí, jaké dobroty se dají upéct v historické zámecké kuchyni, nahlédnou do zámeckého sklepení a přijdou na to, jak těžké to mají andělé začátečníci.

 

Vánoční prohlídky pro skupiny

Datum: 27.–29. 11. / 3.–6. 12.

Typ: netradiční prohlídka

Začátek a konec: 9.00–15.00

Vánočně laděná procházka zámkem provede návštěvníky slavnostně vyzdobenými zámeckými sály a pokoji, kde milovníky historie čeká vyprávění o vánočních zvycích. Součástí prohlídky bude rovněž návštěva sladce provoněné historické zámecké kuchyně a setkání s pravými anděly. Prohlídka pouze pro předem objednané skupiny.

 

Návštěvnost památek v roce 2019, resp. 2018

Památka

Leden–říjen 2019

Leden–říjen 2018

Meziroční rozdíl návštěvnosti

Rozdíl v %

Březnice

14 529

15 366

-837

-5

Hořovice

22 150

23 152

-1 002

-4

Karlštejn

200 969

212 770

-11 801

-6

Konopiště

142 355

156 140

-13 785

-9

Mníšek

46 777

51 542

-4 765

-9

Křivoklát

94 069

92 823

+1 246

+1

Hamousův statek

4 264

4 070

+194

+5

Krakovec

20 149

23 391

-3 242

-14

Točník a Žebrák

56 678

51 146

+5 532

+11

Mnichovo Hradiště

19 431

18 132

+1 299

+7

Sázava

15 070

16 355

-1 285

-8

Veltrusy

22 187

23 150

-963

-4

Žleby*

52 363

77 881

-25 518

-33

* Státní zámek Žleby v roce 2019 z technických důvodů nepořádal oblíbené velikonoční trhy v areálu zámku.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Ing. Tomáš Pospíšil

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 134, 775 437 294
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Sabinova 373/5, Praha
A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 redaktor, PR