Památky v Karlovarském kraji chystají o adventu vánoční koncerty, půlnoční mši nebo silvestrovské a novoroční prohlídky

Karlovarské památky spravované Národním památkovým ústavem přivítaly do konce října 2019 přes 125 tisíc návštěvníků. Hrad a zámek Bečov nad Teplou navštívilo bezmála 76 tisíc osob, zámek Kynžvart přes 40 tisíc osob a zámek Valeč 9 tisíc osob. V meziročním srovnání zaznamenal Karlovarský kraj 4% nárůst návštěvnosti. Díky bohatému adventnímu programu bude do konce roku ještě mnoho příležitostí k návštěvě státních památek. Návštěvníci se mohou těšit na adventní koncerty, půlnoční mši nebo silvestrovské a novoroční prohlídky.

Hrad a zámek Bečov nad Teplou představuje jedinečný soubor historických budov, z nichž nejvýznamnější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde trvale vystavována unikátní ostatková schránka – relikviář sv. Maura, který je spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnickou památkou České republiky. „Přes souběžný návštěvnický provoz s náročnou stavbou se podařilo díky zkušenostem, řadě neotřelých nápadů jako například lezecká stěna a zejména prodloužené sezoně o podzimních prázdninách pokořit historický rekord návštěvnosti již 30. října. Adventní akce návštěvnost ještě zvýší,“ bilancuje sezonu kastelán Tomáš Wizovský.

Na jaře 2019 byla zahájena rekonstrukce Pluhovských domů, kde bude do konce roku 2020 vytvořena nová interaktivní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy nebo nové návštěvnické centrum. Nově vybudovaná okružní stezka kolem hradu byla v průběhu letošní návštěvnické sezony zpřístupněna a osazena informačními tabulemi s herními prvky. „V roce 2020 představíme příběh relikviáře sv. Maura v jeho původní domovině v belgickém Florennes formou připravované putovní výstavy podpořené projektem česko-valonské spolupráce, uvádí kastelán k mezinárodnímu projektu připravovanému na podzim roku 2020.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého.

V roce 2019 se podařilo významně obohatit návštěvnický okruh o expozici paleontologické a mineralogické sbírky. Trvalou součástí trasy se staly plně instalované zlacené stolní soupravy, které jsou v evropském měřítku unikátem,“ uvádí k expozicím na zámku kastelán Ondřej Cink. Již v roce 2018 vzbudily nástolníky mimořádný zájem. Na jejich premiéru se přišlo v rámci komentovaných prohlídek při Hradozámecké noci podívat přes 500 návštěvníků. „V průběhu letošní sezony jsme připravili pro návštěvníky několik akcí zaměřených na nástolníky. Jednalo se o noční prohlídky nebo speciální tematické prohlídky o stolování a etiketě v historii s předními odborníky. V těchto akcích budeme pokračovat i v dalších letech,“ doplňuje kastelán.

Zámek Valeč leží ve stejnojmenném městečku na úpatí Doupovských hor. Valečsko bylo prohlášeno za krajinnou památkovou zónu. Zámecký areál s jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách zdobí kopie soch Matyáše Bernarda Brauna představující alegorie lidských vlastností a postavy z řecké mytologie. „Celkem 28 originálů se po čtyřech desetiletích vrací domů. Čeká je logisticky a technicky náročný přesun do lapidária, které vytvoříme v bývalé zámecké kovárně,“ uvádí k návratu soch a přípravě nové expozice kastelán Tomáš Petr. Po čtyři desetiletí byly sochy deponovány v klášteře Kladruby u Stříbra, na konci listopadu zamíří na zámek Valeč, pro který byly v první polovině 18. století vytvořeny. „Na podobě nové expozice se podílejí studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Otevření lapidária je plánováno na začátek dubna příštího roku. Jsem přesvědčen, že spojení jména Matyáše Brauna a estetiky barokního zámeckého parku bude pro řadu návštěvníků silným důvodem k návštěvě zámku Valeč,“ dodává kastelán Tomáš Petr.

Ke sledovaným akcím na karlovarských památkách v roce 2019 patřila Hradozámecká noc. Desátý ročník, který se konal poslední srpnovou sobotu, přilákal na Kynžvart a Valeč přes 400 návštěvníků. V průběhu celého roku se státní památky z Karlovarska zapojily do dalších společných akcí, jako byly např. Noc kostelů, Víkendy otevřených zahrad nebo Dny evropského dědictví.

Rok 2019 představoval pro státní památky na Karlovarsku období stavebních obnov. Hrad a zámek Bečov nad Teplou započal s rekonstrukcí Pluhovských domů. Státní zámek Valeč vedle již uvedené přípravy lapidária čeká obnova skleníku a zásobní zahrady. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Správa státního zámku Kynžvart usiluje o obnovu Čajovny (drobný pavilon v zámeckém parku) prostřednictvím fondů EHP a Norska. V příštím roce začne Národní památkový ústav vytvářet podmínky pro návrat jedinečné památky UNESCO, tzv. Kynžvartské daguerrotypie na zámek Kynžvart.

 

Advent a Vánoce na památkách

Bečov nad Teplou

Půlnoční mše v zámecké kapli svatého Petra

Datum: 24. 12.

Typ: bohoslužba

Začátek: 24.00

Ve spolupráci s římskokatolickou farností Bečov nad Teplou se uskuteční v zámecké kapli svatého Petra státního zámku bohoslužba. Mši celebruje P. Reginald Pavel Větrovec, TH. D., O. PRAEM. Vstup možný od 23.45 do obsazení kapacity kaple.

 

Silvestrovská a novoroční prohlídka relikviáře svatého Maura

Datum: 31. 12. 2019 / 1. 1. 2020

Typ: komentovaná prohlídka

Začátek a konec: 13.00 až 14.30

Prohlídkový okruh představí ojedinělou románskou zlatnickou památku nevyčíslitelné hodnoty. Doprovodná expozice provede dějinami tohoto skvostu s vyvrcholením v závěru trasy, kde nerušeně vychutnáte krásu románského zlatnictví.

 

Kynžvart

Vánoce na zámku

Datum: 7. 12.

Typ: prohlídka

Začátek a konec: 13.00–16.00 (začátek každou celou hodinu)

Prohlídka vánočně vyzdobenými interiéry zámku zaměřená na vánoční zvyky, vůně i chutě. Ochotníci z divadelního spolku Elements předvedou několik scének spojených s Vánoci a historií zámku.

 

Adventní koncert v zámecké kapli

Datum: bude upřesněno na webu

Typ: koncert

Začátek a konec: 17.00–18.00

Adventní koncert v zámecké kapli sv. Antonína Paduánského. Vánoční písně a koledy přednese dětský pěvecký soubor.

 

Silvestrovské prohlídky zámku

Datum: 31. 12.

Typ: speciální prohlídka

Začátek: v 16.00 a v 18.00 v českém jazyce, v 17.00 v němčině

Exkluzivní silvestrovské prohlídky zlacených nástolních ozdob knížat Metternichů, unikátní a největší kolekce v České republice. Výjimečná atmosféra návštěvy zámku v posledním dni v roce bude umocněna osvětlením interiérů svícemi.

 

Valeč

Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice

Datum: 13. 12.

Typ: koncert

Začátek a konec: 19.00–20.00

Koncert smíšeného pěveckého sboru Rosa Coeli ze Žlutic, který v adventním čase vystupuje v zámeckém kostele pravidelně. Tentokrát za doprovodu kytary, violoncella a flétny zahrají a zazpívají nejen klasické vánoční písně, ale také cyklus písní Loutna česká V. Adama Michny.

 

Návštěvnost památek v roce 2019, resp. 2018

Památka

Leden–říjen 2019

Leden–říjen 2018

Meziroční rozdíl návštěvnosti

Rozdíl v %

hrad a zámek Bečov nad Teplou

75 671

71 908

+3 763

+5

zámek Kynžvart

40 528

42 232

-1 704

-4

zámek Valeč

9 064

5 776

+3 288

+57

 

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Ing. Tomáš Pospíšil

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • 274 008 134, 775 437 294
  • Sabinova 373/5, Praha
  • redaktor, PR