Adventní program na památkách v Ústeckém kraji slibuje prohlídky slavnostně vyzdobenými zámeckými interiéry nebo vánoční koncerty

Ústecké památky spravované Národním památkovým ústavem přivítaly do konce října 2019 celkem 210 tisíc návštěvníků. Nejvyhledávanějšími byly hrad Házmburk (36 tisíc osob), zámek Ploskovice (31 tisíc osob), zámek Jezeří (23 tisíc osob), zámek Libochovice (21 tisíc osob) a zámek Krásný Dvůr (20 tisíc osob). V meziročním srovnání zaznamenal Ústecký kraj 3% pokles návštěvnosti památek. Vliv na to mělo zejména mimořádně horké léto. Přesto se podařilo čtyřem z deseti památek návštěvnost zvýšit. Díky bohatému adventnímu programu bude do konce roku ještě mnoho příležitostí k návštěvě státních památek. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostně vyzdobené zámecké interiéry nebo vánoční koncerty.

Hrad Házmburk potvrdil pozici nejvyhledávanější památky Ústeckého kraje. Loňskou návštěvnost stejného období (březen až říjen) překonal o 6 procent. „Na rozdíl od ostatních objektů v kraji jsme měli o prázdninách prodlouženou otevírací dobu až do půl sedmé. A  i v listopadu, kdy má většina památek zavřeno, otevíráme o víkendech při příznivém počasí hrad, bilancuje sezonu kastelánka Miriam Němcová.

Skokanem mezi ústeckými památkami je zámek Stekník. V roce 2019 zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst návštěvnosti (o 3 419 z celkových 15 431 osob). Rostoucí zájem o památku souvisel s otevřením nového prohlídkového okruhu. Ten je rekonstrukcí apartmá posledního majitele zámku, švýcarského generálního konzula Gerolda Déteindre a jeho manželky Hanny Déteindre, z 20.–30. let 20. století. „V hlavním sále v prvním patře odkryli restaurátoři pozdně barokní výmalbu, která zobrazuje antický chrám. Velkým překvapením byla objevená signatura autora maleb, Kryštofa Seckela. Byl skutečným mistrem perspektivy, což je patrné na velkorysém pojednání těchto maleb. K jeho nejznámějším dílům patří architektonické veduty pro Španělský sál Pražského hradu,“ uvádí k významnému nálezu kastelánka zámku Jana Zajíčková.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě je unikátem gotické architektury severních Čech. „Naše památka se i díky populárnímu seriálu stala vyhledávaným cílem návštěv. Mezi oblíbenými prohlídkovými okruhy kostela patří obhlídka krovů, při které jsou návštěvníci seznámeni jak s jednotlivými částmi, tak s významem a historickým vývojem krovové konstrukce,“ uvádí zástupkyně kastelánky Zuzana Klimplová.

Na zámku ve Velkém Březně mohli návštěvníci začátkem listopadu vidět nejstarší skupinovou daguerrotypii z roku 1839 označovanou jako „zrcátko s pamětí“. Tento mimořádný exemplář předchůdce fotografie vystavuje správa zámku jen výjimečně. Letos se tak stalo v rámci programu věnovanému fotografování. „Vzácná fotografie má zvláštní režim. Je uložena v trezoru, kde má speciální podmínky. Její mimořádné vystavení jsme spojili s programem o fotografování, které patřilo k velké zálibě rodiny Chotků,“ uvádí k vystavení kastelán Miloš Musil.

V rozmezí června září připravila správa zámku Ploskovice ve vybraných dnech sérii prohlídek zámeckého parku s odborným výkladem botanika. Zámek tak vyšel vstříc rostoucímu zájmu o tento typ prohlídek. V sezoně 2019 si návštěvníci zámku mohli prohlédnout zrestaurované nástropní malby piana mobile od malíře Josefa Navrátila. Celkem deset stropů s mimořádnými malbami se dočkaly obnovy po více než 60 letech a v plné kráse se návštěvníkům ukázaly nedávno.

Na zámku Duchcov se uskutečnily začátkem června Casanovské slavnosti připomínající osobnost Giacoma Casanovy na duchcovském zámku. Zámek Benešov nad Ploučnicí svým programem dlouhodobě cílí na rodiny s dětmi a školáky mateřských a základních škol. Zejména pro ně byl určen program o Velikonocích a bude připraven také adventní program. Na víkend otevřených zahrad (8.–9. června) připravil zámek Jezeří komentovanou prohlídku dochované části zámecké zahrady a Dny evropského dědictví (14.–15. září) oslavil prohlídkami nepřístupných částí zámku pod vedením kastelánky Hany Krejčové.

Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech je téma, kterým v roce 2019 pokračoval úspěšný dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Jeho cílem je prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou. V letošním roce se projekt zaměřil na rod Gallasů a Clam-Gallasů. Na zámku v Krásném Dvoře se uskutečnila komentovaná procházka zámeckým parkem s Janem Rudolfem Černínem, který na zámku založil jeden z nejstarších přírodně-krajinářských parků na našem území. Související akcí byla přednáška o Společnosti vlasteneckých přátel a zakládajících členech tohoto spolku včetně představitele letos připomínaného rodu. Na zámku Libochovice se uskutečnila přednáška o řediteli zahrad hraběte Clam-Gallase Josefu Blechovi, jenž se významně podílel na přeměně přírodně krajinářského parku. Zámek Libochovice představil při kostýmované prohlídce hraběnku Clotilde von Dietrichstein-Proskau, manželku Eduarda Clam-Gallase.

Ke sledovaným akcím na památkách v roce 2019 patřila Hradozámecká noc. Desátý ročník, který se konal poslední srpnovou sobotu, přilákal do osmi státních památek v Ústeckém kraji přes 1600 návštěvníků. V průběhu celého roku se státní památky z Ústecka zapojily do dalších společných akcí, jako byly např. Mezinárodní den památek, Víkendy otevřených zahrad nebo Dny evropského dědictví.

Rok 2019 představoval pro řadu státních památek z Ústeckého kraje období stavebních obnov. Hrad Házmburk pokračoval v budování stavebních prvků, které zvyšují bezpečnost prohlídek v areálu hradu. Správa státního zámku Krásný Dvůr pokračovala v rekonstrukci obou venkovních zámeckých schodišť. Na zámku Jezeří probíhala příprava stavební obnovy divadelního sálu, která začne v příštím roce. Zámek Stekník se nacházel do poloviny roku 2019 pod rukama restaurátorů, kteří vrátili původní podobu interiérům západního křídla. Náročná byla také příprava obnovy střech na zámku Libochovice, která bude zahájena v průběhu roku 2020.

Advent a Vánoce na památkách

Na adventní čas a Vánoce připravily státní památky v Ústeckém kraji bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Vánoční prohlídky pro mateřské a základní školy připravily zámky Benešov nad Ploučnicí a Libochovice. Vánočně vyzdobené zámecké interiéry čekají návštěvníky na zámcích v Duchcově, Krásném Dvoře, Libochovicích nebo Stekníku. Zámek Ploskovice ožije kostýmovanými scénkami s tematikou vánočních svátků a tradičním jarmarkem. Adventní a vánoční koncerty slibuje kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a zámek Stekník.

 

Program dle objektů

zámek Benešov nad Ploučnicí

Vánoce na zámku

Datum: 2.–6. 12.

Typ: školní dětské prohlídky

Speciální vánoční prohlídky pro předem objednané třídy prvního stupně základních škol. Děti spatří vánočně vyzdobený zámek a dozvědí se zajímavosti o staročeských vánočních tradicích.

 

zámek Duchcov

Vánoce na zámku

Datum: 7.–8. 12.

Typ: netradiční prohlídka

Přijďte zažít vánoční atmosféru na svátečně vyzdobený zámek a poslechněte si povídání o vánočních zvycích v zámku i v podzámčí.

 

zámek Krásný Dvůr

Svatokateřinské slavnosti

Datum: 24. 11.

Typ: speciální prohlídka

Prohlídky vánočně vyzdobených interiérů se zaměří na dobu mezi posvícením a adventem. Nenechte si ujít příležitost dozvědět se, jak se slavily svátky svatého Martina či Kateřiny, co znamenají jednotlivé adventní symboly nebo proč Mikuláš naděluje dětem dárky. Ve dnech 26. až 29. 11. je možné pro skupiny od 10 osob objednat speciální svatokateřinskou prohlídku vánočně vyzdobeným zámkem.

 

zámek Libochovice

Od adventu po tři krále

Datum: 2.–6. 12. / 9.–13. 12.

Typ: edukační program pro MŠ a I. stupeň ZŠ, pouze objednané skupiny

V historických interiérech zámku se děti dozví, odkud k nám přišel vánoční stromeček, čím se dříve vánoční stromečky zdobily, co se nejčastěji jedlo ke štědrovečerní večeři, jaké zvyky a tradice jsou spojeny s Vánocemi nebo si zkusíme předpovědět budoucnost.

 

Vánoční výstava

Datum: 7.–8. 12. / 14.–15. 12.

Typ: netradiční prohlídka

Během prohlídky historických interiérů zámku se dozvíte mnoho zajímavých věcí o Vánocích, zvycích a tradicích. Navštívit můžete i malý hospodářský dvoreček s ovečkami nebo starou zámeckou kuchyni.

 

Čerti na Libochovicích

Datum: 7. 12.

Typ: kostýmovaná prohlídka

Při prohlídce vánočně vyzdobenými historickými interiéry se seznámíte se zvyky a tradicemi Vánoc a potkáte se s andělem a čerty.

 

Milý Ježíšku,…

Datum: 14. 12.

Typ: kostýmovaná prohlídka

Při kostýmované prohlídce vánočně vyzdobeným zámkem se potkáte s Ježíškem, kterému můžete dát dopis se svým přáním pod stromeček.

 

kostel Nanebevzetí Panny Marie / Most

Adventní a vánoční koncerty

 

Datum: 30. 11.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Adventní koncert pořádaný Statutárním městem Most

 

Datum: 1. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Bohoslužba – žehnání adventních věnců

 

Datum: 3. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Labyrint světa a ráj srdce

 

Datum: 9. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Vánoce v kostele s poutavým vyprávěním o varhanách

 

Datum: 11. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Adventní koncert sboru mosteckého gymnázia SMoG

 

Datum: 20. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Tradiční mše Jakuba Jana Ryby

 

Datum: 24. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Vánoční odpoledne v kostele

 

Datum: 24. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Půlnoční bohoslužba v kostele

 

Datum: 26. 12.

Místo: loď kostela Nanebevzetí Panny Marie

Varhanní koncert v kostele

 

zámek Ploskovice

Vánoční zámecké interiéry a jarmark

Datum: 14.–15. 12.

Typ: prohlídky interiérů

Slavnostně vyzdobené interiéry zámku ožijí kostýmovanými scénkami s tematikou vánočních svátků. Zároveň máte možnost navštívit tradiční vánoční jarmark na zámku.

 

zámek Stekník

Adventní prohlídky a koncert v zámecké kapli

Datum: 14. 12.

Typ: prohlídky zámku a koncert

Vánoční atmosféru zpříjemní prohlídky svátečně vyzdobeným zámkem na hlavním prohlídkovém okruhu. Sobotní odpoledne završí koncert v zámecké kapli Navštívení Panny Marie.

 

Návštěvnost památek v roce 2019, resp. 2018

 

Památka

Leden–říjen 2019

Leden–říjen 2018

Meziroční rozdíl návštěvnosti

Rozdíl v %

Benešov nad Ploučnicí

19 248

20 314

-1 066

-5

Duchcov

14 612

15 046

-434

-3

Házmburk

36 314

34 172

+2 142

+6

Jezeří

22 560

28 558

-5 998

-21

Most

15 556

14 305

+1 251

+9

Krásný Dvůr

19 900

21 627

-1 727

-8

Libochovice

20 590

20 410

+180

+1

Ploskovice

31 317

33 051

-1 734

-5

Stekník

15 431

12 012

+3 419

+28

Velké Březno

14 591

16 397

-1 806

-11

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Ing. Tomáš Pospíšil

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • 274 008 134, 775 437 294
  • Sabinova 373/5, Praha
  • redaktor, PR