Památková akademie třetího věku byla úspěšně zahájena

Odbor edukace a dalšího vzdělávání Národního památkového ústavu uvedl dne 14. října 2019 do života nový vzdělávací program dvouleté studium Památkové akademie třetího věku, který lze zařadit jako jeden z výstupů dlouhodobé koncepce rozvoje NPÚ (Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání).

Jedním z významných demografických trendů současné doby je stárnoucí populace, která se stává v celosvětovém měřítku aktuálním tématem 21. století. Vzdělávání seniorů bylo formulováno jako jedna s premis Evropského roku aktivního stárnutí a mezigeneračního dialogu, který byl vyhlášen v roce 2012. Právo seniorů žít kvalitní a naplněný život se stává prioritou a je proto potřeba nabízet této cílové skupině širokou paletu vzdělávacích a volnočasových možností. Edukační aktivity výrazně zvyšují kvalitu života seniorů, přispívají k pocitu životního uspokojení a důstojnosti, napomáhají integraci seniorů do společnosti a posilují jak fyzické tak i duševní zdraví.

Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání se dlouhodobě zabývá výzkumem vhodných forem vzdělávání v oblasti kulturního dědictví. Je zřejmé, že senioři budou představovat velkou cílovou kategorii účastníků vzdělávání a proto byl vytvořen speciální program Památkové akademie třetího věku.

Památková akademie si klade za cíl vzdělávat seniory v oblasti památkové péče, rozšiřovat jejich dosud již nabyté odborné vědomosti a znalosti. Studijní plán je koncipován tak, aby nabídl praktické informace a rady, podněcoval k dalšímu vzdělávání a případně i vedl k zapojení se do dobrovolnických aktivit na poli ochrany památek. Památková akademie zároveň vytváří vlídné prostředí, které umožní seniorským účastníkům setkávat se se skupinou podobně naladěných lidí a posilovat sociální kontakty.

Naši lektoři připravují celý didaktický proces tak, aby studenty nezatěžoval nadměrným memorováním, nýbrž aby přirozeně cvičil jejich paměť. Zatímco děti a mladiství se učí s ohledem na perspektivu, dospělí lidé s ohledem na praktický výkon, senioři se učí pro přítomný okamžik. Národní památkový ústav se tak stal první příspěvkovou organizací, která se systematicky zapojila do celonárodního strategického plánu na podporu aktivního stárnutí a mezigeneračního dialogu.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Bc. Kateřina Pávková

  • lektor
  • 257 010 275, 724 663 598
  • Liliová 219/5, Praha