O Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro letos soupeří 13 památkových obnov, 7 prezentačních počinů, 4 zachráněné památky a 1 archeologický objev

Ocenění pro vlastníky a příznivce památek nesoucí podtitul „příklady dobré praxe“ mají letos šanci získat čtyři z pětadvaceti pozitivních počinů v oblasti památkové péče, nominovaných krajskými pracovišti NPÚ. Největší konkurence panuje v kategorii obnova památky, restaurování, v níž bude porota vybírat ze 13 navržených příkladných památkových obnov, naopak v kategorii objev, nález roku je jen jeden zástupce.

Cenu vyhlašuje Národní památkový ústav jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená péčí, záchranou a rozvíjením památkového fondu České republiky. Za každý ze 14 krajů mohli odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých regionech vybrat dva zástupce. Ve výsledku se ve třetím ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro sešlo 25 kandidátů na ocenění ve čtyřech kategoriích Seznam nominovaných viz níže.

Z několika restaurátorských  počinů budou hodnotitelé vybírat v kategorii obnova památek, restaurování. Je mezi nimi obnova renesančních vrat a maleb průčelí kláštera ve Vyšším Brodě, obnova maleb původního rytířského sálu zámku ve Svijanech či restaurování mozaiky křížové cesty na Sv. Hostýně. Konkurenci v téže kategorii pro ně představují například celková revitalizace Maiselovy synagogy v Praze, kláštera Broumov nebo Národního hřebčína v Kladrubech.

V kategorii objev, nález roku je letos jediný kandidát na ocenění – archeologický výzkum areálu kultury zvoncovitých pohárů nedaleko Brodku u Prostějova. Co se však této kategorii nedostává na kvantitě, dohání kvalitou – jde totiž o významný úspěch české vědy i v evropském měřítku.

V kategorii prezentace hodnot, do níž mohou být nominovány výstavy, nové instalace, publikace, mediální či odborné prezentace památkových témat atp., se setkávají nová stálá expozice ve vile architekta Rothmayera v Praze, Centrum třeboňského rybníkářského dědictví otevřené v Třeboni, již ukončená výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, ale také webový portál Památky a příroda Karlovarska a mnohostranná činnost spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No XIV, z .s.

Poslední kategorie, záchrana památky, obsahuje čtyři nominace, z toho tři se týkají středověké pevnostní architektury. Jde o záchranu zříceniny hradu Templštejn u Znojma, záchranu hradu Hartenberg v Hřebenech u Sokolova a záchranu a konzervaci městských hradeb ve Frýdlantě. Zcela odlišné povahy je poslední nominace v této kategorii – záchrana sochy Směrník Václava Urby, která stojí před budovou NPÚ, ÚOP v Ostravě, a iniciativa za záchranu nádražní budovy v Havířově, tedy děl vytvořených až v druhé polovině 20. století.

O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ a dalších institucí, kteří na společném zasedání nominované počiny vyhodnotí a navrhnou generální ředitelce NPÚ vítěze. Slavnostní vyhlášení a předání cen v podobě diplomu, pamětní plakety a celoroční rodinné vstupenky na všechny památky spravované Národním památkovým ústavem se uskuteční 21. září při příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.

 

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2016

nominace v jednotlivých kategoriích

 

OBNOVA PAMÁTKY, RESTAUROVÁNÍ

Praha

Rekonstrukce a nová expozice Maiselovy synagogy

Středočeský kraj

Obnova tvrze v Hradeníně u Kolína

Jihočeský kraj

Obnova „Rožmberské“ brány kláštera Vyšší Brod –  restaurování renesančních vrat a nástěnných maleb na průčelí hlavní klášterní brány

Plzeňský kraj

Restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty na Masarykově náměstí ve Stříbře

Ústecký kraj

Restaurování nástěnných maleb v kostele Čtrnácti sv. pomocníků a Zvěstování P. Marie v Kadani


Liberecký kraj

Objev a restaurování nástěnných maleb v zámecké kapli sv. Jana a Pavla ve Svijanech

Královéhradecký kraj

Revitalizace klášterního komplexu v Broumově

Pardubický kraj

Obnova a restaurování kaple sv. Isidora v Křenově u Svitav

Komplexní revitalizace areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Zlínský kraj

Restaurování keramické mozaiky prvního zastavení Jurkovičovy–Koehlerovy křížové cesty na Sv. Hostýně

Vysočina

Obnova omítek a výměna střešní krytiny středověké tvrze v Sudkově Dole

Obnova klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivi

Moravskoslezský kraj

Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele v Moravské Ostravě

 

OBJEV, NÁLEZ ROKU

Olomoucký kraj

Nález a výzkum pravěké svatyně u Brodku u Prostějova

 

PREZENTACE HODNOT

Praha

Příběh jednoho domu a jedné rodiny – stálá expozice ve vile architekta Otto Rothmayera

Jihočeský kraj

Centrum třeboňského rybníkářského dědictví a nová expozice v domě Štěpánka Netolického v Třeboni

Zlínský kraj

Spolek přátel hradu Lukova

Karlovarský kraj

Regionální internetová encyklopedie Karlovarského kraje Památky a příroda Karlovarska

Ústecký kraj

Výstava Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí ve Valdštejnské jízdárně v Praze

Královéhradecký kraj

Spolek Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.

Olomoucký kraj

Nová expozice na zámku Čechy pod Kosířem

Zlínský kraj

Spolek přátel hradu Lukova

 

ZÁCHRANA PAMÁTKY

Liberecký kraj

Konzervace torza městských hradeb ve Frýdlantě

Karlovarský kraj

Záchrana hradu Hartenberg v Hřebenech

Jihomoravský kraj

Záchrana zříceniny hradu Templštejn u Jamolic

Moravskoslezský kraj

Záchrana sochy Směrník Václava Uruby a iniciativa za záchranu budovy havířovského nádraží

 

Fotografie ke stažení