Výzva k vyjádření předběžného zájmu – nabídka pronájmu – Vila Stiassni – pronájem dvou skleníků v zahradě vily Stiassni

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka pronájmu – Vila Stiassni – pronájem dvou skleníků v zahradě vily Stiassni.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 5. 6. 2023. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 5. 6. 2023 do 10.00 hodin na e-mailovou adresu: konecna.katerina@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, vila Stiassni, Hroznová 82/14, 603 00 Brno v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději 6. 6. 2023.

Podrobné informace k této výzvě najdete v dokumentech, které jsou ke stažení níže.