Nabídka prodeje osobního vozidla Citroën Berlingo

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky - motorové vozidlo Citroën Berlingo, rok výroby 2003.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a  vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118  01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Danielem Šnejdem, ředitelem Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, nabízí tento nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušné hospodařit, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému převodu.

Název majetku:  

 • Osobní automobil Citroën Berlingo

Popis a umístění majetku:

 • Předmětem nabídky je osobní automobil Citroën Berlingo v pojízdném stavu s platnou STK, rok výroby 2003, počet ujetých km: 138 301 km, pořizovací cena Kč 353. 528,-.

Současný technický stav vozidla:

 • Celkový technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km (běžná povrchová koroze u podlahy, na discích, výfuku (zde i hloubková), mírné zoxidování krycích skel u hlavních reflektorů, posilovací řízení po nedávné repasi, přední sedadla prosezená). V případě zájmu o bližší informace volejte, pište na níže uvedené kontakty – znalecký posudek zpracován.

Minimální nabídková cena:

 • 39.400,- Kč

Termíny prohlídek:

 • dle domluvy v rámci lhůty pro podání nabídek

Kontaktní osoba (jméno, telefonní číslo, e-mail):  

Termín odevzdání nabídek:

 • 25. 11. 2022

Způsob podání nabídky: jedním z níže uvedených způsobů

 • Písemně na adresu: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 6, 370 21  České Budějovice
 • Prostřednictvím  datové schránky: 2cy8h6t
 • Elektronicky: Dupkanicova.zdenka@npu.cz

Dojde-li k situaci, že nejvyšší nabízená cena bude shodná u dvou a více nabídek, vybere komise nabídku toho zájemce, která byla danému pracovišti doručena dříve.

Doplňující podklady:

 • viz příloha (fotodokumentace, návrh kupní smlouvy).

 Další podmínky:

 1. Jako jediné kritérium pro výběr bude posuzována nabídková cena.
 2. Návrh kupní smlouvy předkládá NPÚ.
 3. Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
 4. Nabídka uchazeče musí obsahovat jeho identifikační údaje a návrh kupní ceny.
 5. Uchazeči budou osloveni bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek.
 6. NPÚ není povinen uzavřít kupní smlouvu s žádným uchazečem.