Výzva k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu místnost č. 106 v administrativní budově v areálu Dolu Michal v Ostravě

Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu k vyjádření předběžného zájmu – Nabídka k pronájmu místnost č. 106 v administrativní budově v areálu Dolu Michal v Ostravě.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na den 27. 5. 2021.

Návrhy budou doručeny nejpozději dne 27. 5. 2021 do 12.00 hodin na e-mailovou adresu: zaspal.alexandr@npu.cz či na adresu: Národní památkový ústav, Důl Michal, Čs. armády 413/95, 715 00 Ostrava v zalepené obálce s označením: „NEOTEVÍRAT“ a název řízení, a to buď poštou, nebo osobně.

Vyhodnocení tohoto vyjádření předběžného zájmu bude provedeno nejpozději do 28. 5. 2021.

Podrobné informace najdete v dokumentu, který je ke stažení níže.