Opakovaná nabídka prodeje vozu ŠKODA FABIA CLASSIC

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky - motorové vozidlo ŠKODA FABIA Classic, rok výroby 2002.

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a  vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Ing. Danielem Šnejdem, ředitelem Územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, nabízí tento nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušné hospodařit, právnickým a fyzickým osobám k úplatnému převodu.

Popis a umístění majetku:

Osobní automobil ŠKODA FABIA CLASSIC, SPZ 3AE 5832, rok výroby 2002, druh karoserie HATCHBACK, objem válců 1397 ccm, zážehový motor, druh a rozměr pneumatik 165/70 R 14, stav tachometru: 264 985 km, pořizovací cena Kč 266.200,40,-.

Současný stav vozidla: Vozidlo je odstavené, nepojízdné, v podprůměrném stavu bez platné TK. Vozidlo nejde nastartovat v důsledku nezjištěné závady. Spojka vypíná na konci sešlápnutí pedálu, vyžaduje výměnu sady. Tlumící obložení mot. prostoru je vykousané hlodavci. Pravý práh karoserie deformovaný. Lak splňuje pouze funkci ochrannou, nikoli estetickou.

Minimální nabídková cena:  Kč 10.000,-

 • Termíny prohlídek: dle telefonické dohody
 • Kontaktní osoba:  Ing. Eva Dupkaničová, telefon: 775 444 130, e-mail: dupkanicova.eva@npu.cz
 • Termín odevzdání nabídek:  28. 1. 2019 – 8. 2. 2019

Způsob podání nabídky:

 • Elektronicky

Na e-mailovou adresu: dupkanicova.eva@npu.cz
Do předmětu uveďte „Nabídka prodeje: motorové vozidlo ŠKODA FABIA JOY COMBI“

 • Osobně nebo písemně

V zalepené obálce s nápisem „Nabídka prodeje: motorové vozidlo ŠKODA FABIA JOY COMBI – neotvírat“, na adresu: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice

Další podmínky:

 • Jako jediné kritérium pro výběr bude posuzována nabídková cena.
 • Návrh kupní smlouvy předkládá NPÚ.
 • Uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
 • Nabídka uchazeče musí obsahovat jeho identifikační údaje a návrh kupní ceny.
 • Dojde‐li k situaci, že nejvyšší nabízená cena bude shodná u dvou a více nabídek, bude vybrána nabídka, která byla podána s nižším pořadovým číslem.
 • Uchazeči budou osloveni bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek.
 • NPÚ není povinen uzavřít kupní smlouvu s žádným uchazečem.