Spolupráce farnosti a obce Senftenberg se Státním hradem a zámkem Český Krumlov

  • stav projektu: realizace
  • celkové zdroje na realizaci projektu ze strukturálních fondů EU (ERDF) 85 %: 19 966,50 EUR
  • vedoucí partner: Římskokatolická farnost Senftenberg, Rakousko
  • partner projektu bez finančních závazků: NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích (SHZ Český Krumlov)

Cíle projektu:

Spolupráce s farností obce Senftenberg na výzkumu a popularizaci nejstaršího známého zobrazení obce – veduta městečka a hradu Senftenberg z 17. století.    

Zaměření projektu:

Projekt přeshraniční spolupráce mezi rakouskou farností Senftenberg a Státním hradem a zámkem Český Krumlov se odvinul od zájmu o jediný obraz. V zámeckých sbírkách se nachází nenápadná, relativně malá veduta s vyobrazením rakouské obce a hradu, který nad ní stával. Pro Senftenberg jde o významný obraz z toho důvodu, že se jedná o nejstarší známé vyobrazení obce. V r. 2019 se tamější farář Paul Sordyl obrátil na správu SHZ, zda by bylo možné nechat vyhotovit kopii veduty. Projekt měl poté upozornit na originál, kopii a celou společnou historii Senftenberku a Českého Krumlova.

Zhotovení kopie obrazu se ujal českokrumlovský akademický malíř a restaurátor Karel Hrubeš a nakonec byl požádán o kopie dvě. Jedna je určena pro senftenberskou radnici a jedna pro tamní farní kostel sv. Ondřeje. Ještě před malbou obou replik provedl konzervaci originálu, který neprošel pravděpodobně nikdy restaurováním a vlivem času byl celý ztmavlý a jen stěží čitelný. Po odstranění zakalených vrstev laku a opravě několika drobných poškození plátna se obraz vrátil na své místo v prohlídkové trase zámku ve viditelně lepší kondici. Konzervace ani výroba kopií nebyly hrazeny z projektu, ale z prostředků obou zapojených stran.

Vyvrcholením celého projektu na české straně se stal jednodenní seminář s mezinárodní účastí ve Studijním centru českokrumlovského zámku dne 23. dubna 2022. Kromě zájemců přímo ze Senftenbergu dorazili i hosté z dalších spřátelených obcí a institucí v Rakousku, České republice, Slovensku a Polsku. Zazněly zde příspěvky shrnující důkladný výzkum veduty, který v předcházejících letech proběhl na obou stranách hranice. Po přivítání v Českém Krumlově kastelánem Pavlem Slavkem hovořil předseda spolku hradní zříceniny Senftenberg Horst Camerloher o historii některých objektů zachycených na obraze a stále existujících, slovenský umělec Miroslav Knap se věnoval samotné malbě, technice a dynamice, Karel Hrubeš vysvětlil, jak pracoval na zhotovení kopie, a správkyně mobiliáře Kateřina Hlavničková shrnula historii originálu v zámecké sbírce. Na závěr setkání se rakouští, slovenští a polští účastníci podívali i do zámeckých interiérů a převzali první zhotovenou kopii malby.

V Rakousku se pak ještě začátkem července 2022 konal letní tábor pro mladé malíře. Různé malířské techniky a tvorbu v exteriéru si v okolí zříceniny hradu Senftenberg vyzkoušeli zájemci z Rakouska, Polska a České republiky.

Pro Státní hrad a zámek Český Krumlov přinesl projekt objev velice zajímavých poznatků týkajících se jednoho z jeho dosud vcelku opomíjených exponátů. Získané informace pomohou rozšířit vědomosti o této vedutě a navíc vedou i k dalším zjištěním, které do budoucna mohou znamenat zásadní poznatky ohledně autorství některých dalších, dosud autorsky neurčených obrazů.

Podrobnější informace lze najít na webových stránkách státního hradu a zámku Český Krumlov.

Kontaktní osoba:

PhDr. Pavel Slavko, správce objektu SHZ Český Krumlov

tel: +420 380 704 712, 607 559 430, slavko.pavel@npu.cz

Mgr. Kateřina Hlavničková, správkyně depozitáře SHZ Český Krumlov

tel: +420 732 432 670, hlavnickova.katerina@npu.cz