Adolf Loos 151

  • stav projektu: ukončeno
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 6 951,35 EUR, z toho dotace ze strukturálních fondů EU (ERDF) 85 %: 5 908,64 EUR a vlastní zdroje příjemce (NPÚ) 15%: 1 042,71 EUR
  • vedoucí partner: NPÚ, ÚOP v Brně (Metodické centrum moderní architektury)
  • partner projektu: MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich

Cíle projektu:

Mezinárodní symposium k výročí 151. let od narození Adolfa Loose, brněnského rodáka a světového architekta.

Zaměření projektu:

Mezinárodní symposium k výročí 151. let od narození Adolfa Loose proběhlo v přednáškové budově MCMA v Brně dne 22. 10. 2021.  Celkem se účastnilo 62 posluchačů v sále (49/CZ, 13/AT), prostřednictvím videopřenosu pak dalších 272 sledujících. Program byl živě přenášen přes YouTube včetně tlumočení – přednášky probíhaly v angličtině, němčině a češtině, přičemž čeština a němčina byly simultánně tlumočeny. Z realizovaných deseti přednášek byly 4 rakouské (zajišťovali MAK a ORTE) a 6 českých (zajišťoval NPÚ).

Dne 9. 11. 2021 se konala odborná exkurze po vilách Adolfa Loose ve vídeňské čtvrti Hietzing (připravilo ORTE). S odborným výkladem bylo navštíveno celkem 8 domů, dva z nich bylo možné projít včetně interiérů a technických prostor. Účastníků bylo 19 (16/CZ, 5/AT), průvodcem byl vídeňský architekt Ralf Bock. Čeští účastnici byli na místo dopraveni minibusem z Brna, akce byla konsekutivně tlumočena.

Podrobnější informace lze najít na webových stránkách NPÚ ÚOP v Brně.

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Svoboda, NPÚ ÚOP v Brně - MCMA, tel.: +420 724 016 567, e-mail: svoboda.petr@npu.cz

Odkazy na již realizované aktivity: