SZ Velké Březno - výměna zdrojů tepla v západním a východním domku

Projekt řeší obnovu zdrojů tepla a teplé vody pro samostatně stojící objekty západního a východního domu v areálu státního zámku Velké Březno. Cílem projektu je snížení emisí CO2 ze stávajících neekologických zdrojů na fosilní paliva, zvýšení účinnosti a snížení energetické náročnosti lokálního vytápění.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  • prioritní osa: 5. Energetické úspory
  • specifický cíl: 5.3 – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí
  • výzva č. 152 (05_20_152)
  • doba trvání projektu: 1. 3. 2022 – 31. 8. 2022
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 2 418 759 Kč
  • celkové způsobilé výdaje: 1 985 946,00 Kč z toho, 1 688 054,10 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 297 891,90 Kč ze státního rozpočtu
  • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 432 813,00 Kč
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Zaměření a cíle projektu

Projekt řeší obnovu zdrojů tepla a teplé vody pro samostatně stojící objekty západního a východního domu v areálu státního zámku Velké Březno. Cílem projektu je snížení emisí CO2 ze stávajících neekologických zdrojů na fosilní paliva, zvýšení účinnosti a snížení energetické náročnosti lokálního vytápění.

Jako zdroj vytápění a přípravy teplé vody je pro západní dům navrženo tepelné čerpadlo země/voda Thermia MEGA S HGW s invertorovou technologií a výměníkem přehřátých par, který umožňuje produkci TV za minimální náklady. Jako primární zdroj tepla budou sloužit čtyři půdní sondy - vrty. U západního domu bude provedena úprava technické místnosti pro uložení řídícího systému tepelného čerpadla a akumulačních nádrží na TV a terénní práce pro půdní vrty.

Pro východní dům bude instalován závěsný plynový kondenzační kotel s celkovým tepelným výkonem 25 kW v provedení C, tj. vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny opět ven. Akumulační nádoba o min. objemu 200 l bude plnit současně i funkci hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků. Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržena krbová kamna na dřevní biomasu.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách SZ Velké Březno.

Kontaktní osoba:

  • Ing. Miloš Musil, kastelán SZ Velké Březno, tel: +420 475 228 331 , +420 604 505 323

e-mail: musil.milos@npu.cz

  • Mgr. Dávid Geleta, PR SZ Velké Březno, tel: +420 475 228 331, 778 482 397, e-mail: geleta.david@npu.cz