Revitalizace zámeckého parku Žleby

Předmětem podpory byla regenerace zámeckého parku. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a výsadba dřevin, ošetření stromů a založení trávníkových ploch.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 3. 10. 2014 – 31. 12. 2015