Obnova parku státního zámku Velké Březno

Návrh rekonstrukce zámeckého parku respektoval historický aspekt i současný ráz území a svou kompozicí podtrhl charakter historicky významného místa s důrazem na jeho současné využití pro širokou veřejnost. Park je členěn na několik částí, jež na sebe plynule navazují a tvoří harmonický celek. Některé části byly obnoveny nebo upraveny, jiné byly nově vytvořeny.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 26. 11. 2012 – 26. 11. 2013