Statické zajištění vstupů do pivovarských sklepů v parku zámku Valeč

Statické zajištění tří havarijních vstupů do tzv. pivovarských sklepů v hradním pahorku zámeckého parku.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
  • doba trvání projektu: 7. 8. 2009 – 31. 5. 2012