SZ Lysice – výsadba stromů na okraji zámecké obory

Výsadba listnatých a ovocných stromů ve volně přístupné části nad areálem zámku v Lysicích. Plánovaná výsadba se uskutečnila v katastrálním území obce Lysice, na pozemcích Národního památkového ústavu, ve správě Státního zámku Lysice. Dotčené území je na parcele č. 95 a č. 765. Výsadba 32 stromů proběhla na 3 stanovištích.

  • program: Národní program Životní prostředí (NPŽP)
  • prioritní oblast: 5. - Životní prostředí ve městech a obcích
  • podoblast: 4. - Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
  • podporovaná aktivita: 5.4.A - Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.
  • Výzva: NPŽP 9/2019 – 5.4.A Výsadba stromů 
  • doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 11. 2021
  • způsobilé výdaje pro realizaci projektu: 38 907,00 Kč (zdroj dotace – SFŽP)
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Zaměření a cíle projektu:

Výsadba listnatých a ovocných stromů ve volně přístupné části nad areálem zámku v Lysicích. Plánovaná výsadba se uskutečnila v katastrálním území obce Lysice, na pozemcích Národního památkového ústavu, ve správě Státního zámku Lysice. Dotčené území je na parcele č. 95 a č. 765. Výsadba 32 stromů proběhla na 3 stanovištích.

Stanoviště č.1 se týká výsadby 1 ks Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.), stanoviště č.2 se týká výsadby 1ks Dub letní (Quercus robur L.) a stanoviště č.3 se týká výsadby 30ks Slivoň švestka (Prunus domestica L.).

Více informací na webových stránkách státního zámku Lysice.

Kontaktní osoba: