NKP SZ Krásný Dvůr – obnova drobných staveb v zámeckém parku

Obnova vybraných památek, tří staveb drobné architektury v přírodně krajinářském parku státního zámku Krásný Dvůr.

NKP SZ Krásný Dvůr – obnova drobných staveb v zámeckém parku

  • stav projektu: realizace
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 2 326 320,00 Kč
  • celkové způsobilé výdaje: 2 326 320,00 Kč z toho, 2 210 004,00 Kč (95%) ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 116 316,00 Kč (5%) ze státního rozpočtu (Národní veřejné zdroje)
  • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 0,00 Kč
  • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 5/2020 ze dne 15. 5. 2020.

Zaměření a cíle projektu

Cílem projektu je obnova vybraných památek, tří staveb drobné architektury v přírodně krajinářském parku státního zámku Krásný Dvůr.

Rozlehlý přírodně krajinářský park v Krásném Dvoře se řadí k nejstarším parkům tohoto typu v Čechách a dosud patří k těm nejpůsobivějším díky důmyslnému skloubení přírodních motivů, krajinného rázu a množství dochovaných romantických staveb. Park se nachází u venkovského pozdně barokního zámku, který byl zásadně přestavěn dle projektu Františka Maxmiliána Kaňky v první polovině 18. století. Park byl založen Janem Rudolfem Černínem v letech 1783 až 1793. Podle tehdejší módy byl oživen řadou staveb drobné zahradní architektury, které zkrášlují volné plochy nebo ukončují různé průhledy parkových partií.

Od roku 2001 je vyhlášen celý zámecký areál včetně parku a všech staveb národní kulturní památkou. Park je zároveň vyhlášen od roku 2012 přírodní památkou.

Voliéra, která bývala osazena okrasným ptactvem, byla zřízena pravděpodobně hned po založení parku před rokem 1791. Dnešní stavba pochází z úprav ve druhé polovině 20. století a značně napodobuje původní stavbu, ale není její přesnou kopií. Jedná se o pravidelný osmistěn, který je tvořen dřevěnými sloupky a drátěným pletivem. Stupňovitá kupolovitá střecha je zdobená kruhovou lucernou se čtvercovými okny.

Dalším objektem, na nějž cílí tento projekt, je kamenná lavička se schodištěm pod majestátným pětisetletým dubem.

Gloriet byl postaven na vysokém návrší nad Velkým rybníkem v roce 1784. Jedná se o stavbu kruhového půdorysu, stojící na dvoustupňovém kamenném pódiu. Osm toskánských sloupů vynáší kompletní kladí, ve vlysu opatřené triglyfy s kapkami. Nad kladím je kupole, jejíž vnější povrch dělí třikrát oddělené stupně. Stejný vlys jako v exteriéru je i uvnitř stavby.

Záměrem projektu je revitalizace památky při zachování kulturních hodnot a její zatraktivnění pro současné návštěvníky. Počítáno je s novým prohlídkovým okruhem pod názvem „Údolím potoka Leska“ v jehož blízkosti se všechny stavby nacházejí. Dále pak s doplňkovými vhodnými kulturními aktivitami u jednotlivých staveb.

Všechny tři stavby – ptačí voliéra, gloriet i kamenná lavička s mohutným předloženým terénním schodištěm - projdou celkovou stavební obnovou.

 

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách SZ Krásný Dvůr.

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka SZ Krásný Dvůr, tel: +420 415 210 036, 724 323 427, hofmanova.michaela@npu.cz