Státní hrad a zámek Český Krumlov – centrum studijních pobytů

Posláním projektu bylo především uchování evropského kulturního dědictví, tedy ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví. Hlavním cílem projektu se stala komplexní ochrana, obnova, zachování, využití a zpřístupnění mnoho let nevyužívaného objektu bývalé Sloupové síně v areálu národní kulturní památky hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO. Sekundárním cílem projektu bylo prohlubování znalostí a dovedností v oblasti obnovy a udržení tradic v regionu, zejména tradic v oblasti vzdělávání, školství, zvyšování kvalifikace, motivace, sociální, prostorové mobility v historickém kontextu prostředí areálu památky.

Součástí projektu byla stavební a památková obnova, revitalizace interiérů a exteriérů objektu bývalé sloupové síně s funkcí centra studijních pobytů. Realizací tohoto projektu došlo k uspokojení poptávky po tomto typu využití kulturní památky. Problematika správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO a environmentální a sociální kultury v Čechách či střední Evropě je atraktivní pro řadu prestižních škol, univerzit domácích i zahraničních, které již několik let usilují o možnost poznávacích studií s pobytem v místě.

Aktivní provoz studijního centra byl zahájen 25. listopadu 2016 mezinárodní konferencí na téma Památka UNESCO, místo s mimořádnými univerzálními hodnotami, místo vědy a výzkumu, za přispění fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FM EHP/Norska, opatření B. Iniciativa s názvem Mezinárodní konference při slavnostním otevření Studijního centra na státním hradu a zámku Český Krumlov, reg. č. EHP-CZ06-BFB-1-100-2016 byla podpořena částkou 529 267 Kč.

Přínosem projektu je obnovený a zpřístupněný objekt situovaný na I. zámeckém nádvoří areálu památky UNESCO. Jedná se o objekt bývalých stájí, od 40. let 20. století užívaný pro administrativní účely. Díky tomuto projektu došlo k citlivé rekonstrukci bývalé Sloupové síně s možností atraktivního využití jako centra studijních pobytů, které svým zaměřením a posláním vytváří protipól masové turistice. Zahraniční a domácí klientela, studenti, univerzitní profesoři, návštěvníci a široká veřejnost svým rozsahem, dopadem a způsobem využívání tohoto projektu přispějí ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v rámci regionálního rozvoje. Zachování a revitalizace kulturního dědictví, jeho zpřístupnění, zvýšení jak přímé, tak související zaměstnanosti, nabídka služeb, ekonomický přínos, publicita apod. v rámci realizace jednotlivých aktivit projektu umožní splnění požadovaných cílů a přínosů. Více informací naleznete zde.

Fotogalerie / Photogallery

Partneři projektu:

Kontakt:

Více na stránkách Centra studijních pobytů