Obnova parku v Mníšku pod Brdy

Cílem projektu byla realizace II. etapy obnovy zámeckého parku v Mníšku pod Brdy.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 25. 3. 2010 – 29. 10. 2012
  • Číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/08.03382

Potřeba rekonstrukce zámeckého parku vyplynula ze stávající situace místa. Park byl spolu se zámkem v roce 1945 konfiskován, od této doby spravován Ministerstvem vnitra a neudržován. Toto nevzhledné a neudržované místo bylo převedeno roku 2001 na Národní památkový ústav a v letech 2001–2008 se stalo zázemím staveniště pro rekonstrukci budovy zámku.

NPÚ nechal vypracovat projekt obnovy parku, jehož první etapa (jižní parter, sala terrena a dvojice fontán) byla realizována v roce 2008 z prostředků programu Ministerstva kultury ISPROFIN 334 070-4019. Druhá etapa řešila terénní úpravy, obnovu cestního systému, výsadbu dřevin, květinových záhonů a obnovu zatravněných ploch. Výsledkem je park přístupný (zdarma) místním občanům i turistům.

Obnova zámeckého parku se snaží co nejvíce přiblížit stupni informací, které o jeho dřívějších úpravách známe či se ve fragmentech dochovaly. Zohledněn je i současný stav a kvalita vegetace a názor vlastníka a architektů na nové potřeby hladkého provozu a kompozičního a architektonického řešení.