Centrum obnovy společného kulturního dědictví

Cílem projektu byl vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se systematicky zabývá udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a rozvíjí přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví.

Cílem COL se stala celospolečenská aktivace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech Rakouska a ČR.

Hlavním výstupem projektu jsou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které společně slouží odborné i laické veřejnosti.

Výstupem měkkých aktivit projektu jsou materiály - společná odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

Jako příklad dlouhodobě chátrající mimořádné památky byla vybrána na české straně tzv. Stará škola, součást Louckého kláštera ve Znojmě. Kompletní rekonstrukce této části kláštera umožnila zpřístupnění národní kulturní památky pro veřejnost. Vznikl zde nový prostor pro společenská setkání a edukaci.

Druhým objektem je sýpka v rakouském Retzu, představující naopak typickou památku lokálního významu, jejichž obnovu je nutné řešit nejčastěji.

Obě budovy umožňují realizovat ve svých prostorách konferenční, výstavní, průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity. Jejich prostřednictvím budou předávány odborné poznatky a doporučení COL široké veřejnosti.

Výstupy projektu:

  • metodika a strategie obnovy (přeshraniční metodika udržitelné obnovy společného kulturního dědictví),
  • rekonstrukce Staré školy (Znojmo – Louka)
  • rekonstrukce sýpky v Retzu

Role NPÚ, jakožto strategického partnera projektu, spočívala v odborné konzultační a garanční roli při přípravě Metodiky obnovy, v účasti na přípravě a realizaci konferencí a workshopů projektu. Přínos projektu lze spatřovat také ve výměně zkušeností a navázání kontaktů s kolegy v Rakousku.

Kontakt:

  • Mgr. Zdeněk Čižmář, garant ÚOP NPÚ v Brně, tel.: +420 542 536 117, +420 778 714 930 e-mail: cizmar.zdenek@npu.cz