Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí

Cílem projektu bylo posílení biodiverzity netopýrů prostřednictvím zachování rozmanitosti tří historických zámeckých parků a jejich okolí na společném dotačním území česko-bavorského pohraničí. Parky jsou přirozeným územím života a zimních i letních hnízdišť v Evropě ohrožených netopýrů.

  • operační program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020
  • prioritní osa: 2 - Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb
  • doba trvání projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
  • celkové zdroje na realizaci projektu: 345 683,62 EUR, z toho dotace ze strukturálních fondů EU (ERDF) 85 %: 293 831,07 EUR a vlastní zdroje příjemců 15%: 51 852,55 EUR
  • celkově na celé období realizace projektu činí rozpočet NPÚ 8 775 000 Kč, z toho 85% dotace z EU 7 458 750 Kč a 15% vlastní zdroje příjemce (NPÚ, ÚPS Praha) 1 316 250 Kč
  • vedoucí partner: město Wunsiedel 
  • partneři projektu: Národní památkový ústav, ÚPS v Praze – PP2, Landratsamt Wunsidel – PP3
  • cíle projektu: Posílení biodiverzity ohrožených netopýrů na společném dotačním území, a sice v severo-jižním (Durynský les – Hornofalcký les/Český les) a v západo-východním (Smrčiny – Slavkovský les) koridoru. Očekávaný střednědobý nárůst či nové usazení netopýřích populací při současné obnově společného kulturního dědictví.

Na bavorské straně byl optimalizován letní životní prostor netopýrů ve Wundsiedelu a jeho okolí v nejstarším bavorském měšťanském parku Katharinenberg (cca 25 ha včetně okolí) a sanováno na zimoviště 11 z 51 bývalých pivovarských a skladovacích sklepů, které jsou v majetku města.

Na české straně leželo těžiště projektu v zachování a obnově historického anglického parku zámku Kynžvart (cca 246,6 ha), který nyní slouží jako letní prostor pro netopýry a to díky umístění budek po celém areálu parku a v sanaci velkého bývalého pivovarského skalního sklepa na zimoviště. Dalším místem je park státního hradu a zámku Bečov nad Teplou, který se nachází v srdci Slavkovského lesa (ca 1,7 ha), kde proběhla výsadba zeleně a umístění budek pro netopýry pro jejich letní hnízdění.

Proběhlo také společné mapování výskytu netopýrů, workshopy s odborníky z Bavorska i ČR. Bečov nad Teplou spolupracuje s Univerzitou Karlovou v Praze, jejíž studenti byli zapojeni do aktivit projektu. Kromě institucí a svazů ochrany přírody a ekologických organizací byla oslovena široká veřejnost – návštěvníci ekologických vzdělávacích zařízení nebo zemské myslivecké školy či parku dravců v Bavorsku. V ČR návštěvníci Kynžvartu i Bečova nad Teplou. Prostřednictvím informačních tabulí i tiskovin nebo aplikace byli návštěvníci seznamováni s projektem a jeho částmi.


Národní památkový ústav realizoval v letech 2018–2021 bavorsko-český projekt „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko-českém pohraničí.“ Byla realizována opatření zaměřená na letní stanoviště netopýrů, tedy na zeleň. V areálu Státního zámku Kynžvart získalo odbornou péči 415 vzrostlých stromů poskytujících netopýrům úkryt a byl rekonstruován pivovarský sklep, který slouží netopýrům jako zimoviště. V zámeckých areálech Kynžvartu a Bečova nad Teplou bylo vysázeno celkem 119 listnatých stromů pro budoucí netopýří generace a 1 380 keřů podporujících hmyz. V obou zámeckých areálech bylo instalováno 100 budek pro netopýry. Díky společnému projektu byly rozvíjeny laické i odborné česko-německé kontakty. V partnerském Wunsiedelu došlo k obnově rozsáhlého areálu bývalých pivovarských sklepů, které rovněž využívají netopýři jako zimoviště. Projekt byl spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020.

V rámci projektu vznikl mobilní průvodce, jehož součástí je hra Záchrana netopýra Albína.