Hrad Karlštejn – klenot české země

Majestátní silueta hradu vyvolává pocit stability, jakoby nad obcí Karlštejn měla stát navždy. Tento velikán však trpí jak skrytými neduhy stáří, tak vysokým zatížením vlivem návštěvnického provozu. Proto již nestačí prováděná údržba, ale přirozeně chátrající hrad vyžaduje větší stavební zásah.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
 • doba trvání projektu: 5. 9. 2016 – 31. 12. 2022
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 151 827 853,14 Kč
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 145 043 287,89 Kč, z toho 79 872 886,70 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 65 170 401,19 Kč Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 6 784 565,25 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 4/2018 ze dne 14. 03. 2018.

Celkový stavebně technický stav objektu není uspokojivý. Skalní masiv, na kterém je objekt postaven, je lokálně narušen. Fortifikační systém i ostatní stavební konstrukce hradu jsou místy ve stavu ohrožujícím bezpečnost a neumožňují rozsáhlejší zpřístupnění veřejnosti. Objekt má nevyhovující, nebo neexistující provozní, návštěvnické a sociální zázemí. Technický stav inženýrských sítí objektu je v havarijním stavu. Tímto dochází k postupným ztrátám památkových hodnot celého areálu.

S ohledem na nutnost provedení nezbytných stavebních prací je realizace obnovy za podpory financované z IROP jedinečnou příležitostí pro Národní památkový ústav a Českou republiku, jak revitalizovat tuto památku.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách hradu Karlštejn.

Projekt je zaměřen na:

 1. Rehabilitaci a obnovu chátrajících a dnes vůbec nebo nevhodně využitých přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku a skalního sklepa,
 2. vybudování moderního a pohodlného návštěvnického centra ve východní části Purkrabství a vhodněji řešené sociální zařízení na jižním parkánu,
 3. obnovu užitkové zahrady na jižním parkánu,
 4. rekonstrukci části inženýrských sítí s vybudováním nové elektrorozvodny,
 5. pořízení nových expozic v suterénu Císařského paláce, v gotických sklepích Purkrabství a v nově odhalené chodbě na nádvoří Purkrabství,
 6. pořízení časosběrného dokumentu, který zachytí průběh rehabilitace hradu a pořízení virtuální podoby hradu před rekonstrukcí Josefem Mockerem. Oba dokumenty budou návštěvníkům promítány v nově zpřístupněném gotickém slepě Purkrabství.

Hrad Karlštejn, založený v roce 1348 českým králem a římským císařem Karlem IV., zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Stavebně se dočkal hrad pozdně gotických úprav v 15. století a o století později i úprav renesančních. Dnešní vzhled získal díky poslední přestavbě z konce 19. století arch. Josefem Mockerem.

Mezi největší zajímavosti hradu Karlštejn náleží zcela ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, největší portrétní galerie českých panovníků v ČR nebo vystavené repliky Svatováclavské koruny českých králů.

 

Kontaktní osoby:

 • Ing. Lukáš Kunst, zástupce kastelána, tel. +420 311 681 617, e-mail kunst.lukas@npu.cz
 • Ing. Ivana Mádlová, ÚPS v Praze, tel. +420 274 008 119, +420 778 770 662, e-mail madlova.ivana@npu.cz