Požární ochrana industriálních památek a historických budov

Cílem iniciativy bylo uspořádání Česko – norského semináře, který byl platformou pro výměnu informací, zkušeností a nových přístupů k požární ochraně jako specifické oblasti, která hraje v rovině prevence a ochrany důležitou úlohu.

Seminář byl pořádán NPÚ v areálu vily Stiassni v partnerství s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví (Riksantikvaren), který má dlouholeté zkušenosti v požární ochraně památek. Spolupracujícími institucemi byly rovněž Asociace muzeí a galerií ČR, Český výbor ICOM a Technické muzeum v Brně. Zúčastnili se také zástupci dalších norských institucí – Ústřední církevní organizace (KA) a Folkemuseum v Oslo.

Seminář byl rozdělen do tří bloků: Požární prevence – specifika ochrany kulturního dědictví, Požární ochrana významných staveb průmyslového dědictví, muzejních sbírek a historických budov a Výzkumné projekty v oblasti požární ochrany kulturního dědictví. Diskutovány byly otázky požární prevence, organizace požární ochrany v rámci památkové péče a muzeí, metodické a analytické postupy (např. metodika požární ochrany a analýza rizik) a konkrétní materiálové vybavení a jeho vhodnost pro oblast kulturního dědictví a možnosti následné spolupráce při vývoji a aplikacích stabilního hasicího zařízení pro historické interiéry. Součástí programu byla také odborná komentovaná prohlídka se zaměřením na požární ochranu vil Stiassni, Tugenthat a vily Löw Beer. Celkové výdaje byly ve výši 260 288 Kč.

Partneři iniciativy:

Instituce zapojené do iniciativy:

Kontaktní osoba: