Seminář a studijní cesta k rozvoji spolupráce v oblasti požární ochrany kulturního dědictví mezi NPÚ a norskými institucemi

Na základě pozvání norského Ředitelství pro kulturní dědictví (Riksantikvaren) proběhla studijní cesta čtyř pracovníků NPÚ spojená s několika odbornými semináři. Účelem cesty bylo prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti požární ochrany kulturních památek, která patří mezi hlavní priority obou institucí i dalších odborných pracovišť, která mohli účastníci cesty navštívit.

Iniciativa přímo navazovala na výzkumný záměr Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů. Tato iniciativa byla financována za přispění fondu pro bilaterální spolupráci, a sice ve výši 116 779 Kč a 4 709 eur.

Partner iniciativy:

Instituce zapojené do iniciativy:

Kontaktní osoba: