Vědecká rada generální ředitelky

Statut a členové vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu.

 • doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D. – předseda
 • doc. PhDr. Josef Štulc, CSc. – místopředseda
 • prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc.
 • Pavel Jerie
 • Mgr. Karel Ksandr
 • Ing. arch. Karel Kuča
 • Ing. arch. Miloš Solař (tajemník)
 • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
 • prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D.
 • Ing. arch. Josef Pleskot
 • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
 • prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
 • Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus
 • Mgr. Petr Pavelec, PhD.
 • Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D.
 • Mgr. František Chupík, PhD.
 • doc. MgA. Adam Pokorný, PhD.
 • doc. Mgr. Karel Nováček, PhD.

Statut vědecké rady generální ředitelky