Seznam poradců, advokátů a poradenských společností

V souladu s protikorupčními opatřeními zveřejňujeme na tomto místě seznam poradců, advokátů, advokátních kanceláří a poradenských společností, jejichž služby využívá generální ředitelství NPÚ.

Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch, s. r. o.

Vymezení činnosti advokátní kanceláře podle smlouvy o poskytování právních služeb:

  • zastupování Národního památkového ústavu v příslušných soudních řízeních,
  • udělování právních porad,
  • sepisování písemných podání, včetně podání ve věci samé,
  • sepisování vyjádření k podání protistrany a právních rozborů předcházejících takovým podáním,
  • účast na jednání před soudem a na jednání s protistranou,
  • další formy právní pomoci v souvislosti se zastupováním Národního památkového ústavu v soudním řízení (jako je např. zastupování Národního památkového ústavu při jednáních s třetími osobami, disponujícími informacemi relevantními pro obranu práv a oprávněných zájmů Národního památkového ústavu v soudních řízeních).