Pedagogická rada

Poradní orgán pro posuzování odborných otázek
výchovy a vzdělávání v oblasti státní památkové péče. 

Členové pedagogické rady:

  • PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
  • PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
  • prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
  • PhDr. Martina Indrová
  • PhDr. Miloš Kadlec
  • Ing. Petr Macek
  • doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
  • doc. PhDr. Josef Štulc
  • PhDr. Zdeněk Vácha

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ RADY