Komise pro nabývání předmětů movitého kulturního dědictví

Poradní orgán generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové posuzující podmínky a proces pro nabývání a evidenci předmětů movitého kulturního dědictví.

Předsedkyně:

  • Mgr. et Mgr. Adéla Hončová, GnŘ NPÚ, Oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů

Tajemník:

  • Mgr. Lukáš Slabý, GnŘ NPÚ, Oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů

Členové:

  • PhDr. Eva Lukášová, GnŘ NPÚ, Oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů
  • PhDr. Libuše Ruizová, GnŘ NPÚ, Oddělení evidence movitých památek
  • Mgr. et Mgr. Markéta Ježková, Ph.D., Ústav dějin umění, Oddělení umění raného novověku

jednací řád komise pro nabývání předmětů movitého kulturního dědictví