Etická komise

Etická komise je poradním orgánem generální ředitelky Národního památkového ústavu pro posuzování jednání v rozporu s etickým kodexem nebo k řešení koncepčních otázek spojených s etickým kodexem v NPÚ.

Členové Etické komise:

  • Mgr. et Mgr. Michal Novotný, Ph.D. (1N)
  • Mgr. Ondřej Belšík
  • Ivan Češka
  • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
  • Bc. Radek Ryšavý

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE