Otevření bran zámeckého parku

Park

Od 22. března 2023 zámecký park otevřen veřejnosti.

Zámecký park v údolí  Zlatého potoka bude od středy 22. března 2023 otevřen veřejnosti. Činíme tak po vzájemné dohodě s městem Opočnem z důvodů uzávěry komunikace z Opočna na Semechnice (hráz rybníku Broumar).

Park zpřístupněn pro propojení městské části Švamberk s centrem města, výhradně pro pěší. (V parku platí zákaz jízdy na kolech, koloběžkách a motorovými vozidly.)

Otevřena bude brána na Švamberku, z Hradecké a Zámecké ulice.

!!! Brána v Zámecké ulici se zavírá a otevírá dle rozpisu, který najdete na našich stránkách.

 

Otevírací doba parku ze Zámecké ulice:

listopad - březen od 8.00 do 16.00 hod., duben - říjen od 8.00 do 20.00hod.

 

Upozorňujeme, že ne všechny zimní plánované akce se stihly dokončit. Např. srovnání břehů potoka po bagrování apod.